Over het vwo

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) wordt gevormd door het atheneum en het gymnasium. Het vwo heeft zes leerjaren en geeft toegang tot een studie aan de universiteit.

In leerjaar 1 t/m 3 vindt basisvorming plaats; in de tweede fase (vanaf leerjaar vier) is gekozen voor een profiel. De leerling kiest uit vier profielen: cultuur & maatschappij (C&M), economie & maatschappij (E&M), natuur & gezondheid  (N&G) of natuur & techniek (N&T). In het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het vwo heeft de leerling een vakkenpakket gekozen behorend bij een van de profielen. Daarnaast kunnen nog enkele vakken in het vrije deel gekozen worden.

 

Maatwerk onderbouw havo/vwo

In leerjaar één en twee van het havo/vwo bieden we twee lessen maatwerk per week. Dit betekent dat er steunlessen en modules zijn. In leerjaar één en twee worden voor alle vakken steunlessen aangeboden. De vakdocent adviseert over deelname hieraan vanaf periode twee. Ook begeleiding op het gebied van dyslexie, dyscalculie en faalangst vindt plaats in de steunlessen. Als je geen steunlessen nodig hebt, ga je aan de slag met modules. Deze dagen je uit door verbreding en verdieping van de lesstof.

 

Lessentabellen
In een lessentabel staat welke vakken een leerling per schooljaar krijgt en hoeveel uur per week deze les gegeven wordt.

ANGY 5222