Bouwens Toptalent Individueel (leerjaar 1 t/m 6)

Elke leerling heeft talent, maar sommige leerlingen zijn op een bepaald gebied uitzonderlijk getalenteerd. Het Bouwens ondersteunt toppers om het maximale uit hun talent te halen met behoud van goede schoolresultaten. Door begeleiding bieden wij maatwerk aan leerlingen die op het hoogste niveau excelleren op het gebied van sport, podiumkunsten, beeldende kunsten of beroepsgericht vakmanschap.

Het Bouwens treft structurele voorzieningen voor deze leerlingen. Je krijgt persoonlijke begeleiding door je mentor die, indien nodig extra ruimte kan creëren in het lesrooster, helpt met het maken van een planning en ondersteunt op het gebied van faciliteiten. Ook het deelnemen aan trainingen en wedstrijden wordt ondersteund. Je mentor onderhoudt zowel de contacten op school als de contacten met de ouders en eventueel met de sportclub, trainer of coach.

Meer weten?
Neem dan contact op met toptalent@hetbouwens.nl.

 

Leerlingen met NOC*NSF- status /KNVB beloftestatus

Sinds 2023 heeft het Bouwens van der Boijecollege een licentie van het ministerie van OC&W om leerlingen met een NOC*NSF- status / KNVB belofte status speciale faciliteiten aan te bieden, zoals ontheffingen voor vakken en vermindering van onderwijstijd. In overleg kunnen we de betreffende leerlingen op individuele basis ondersteunen met de combinatie van school en topsport.

Doordat de leerlingen minder studielasturen hebben, kunnen ze meer uren inzetten voor andere vakken en/of hebben ze meer tijd om huiswerk te maken of te studeren. Ook kijken we of er binnen het lesrooster aanpassingen mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat ze de trainingsuren op de doordeweekse dagen toch kunnen volgen.

Voor meer informatie: School met ontheffingen voor topsporttalenten

Poster A0 2024