Over de havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) heeft vijf leerjaren en geeft toegang tot een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

In het eerste tot en met het derde leerjaar vindt basisvorming plaats. In het derde leerjaar kies je een profiel. Je kiest uit vier profielen: cultuur & maatschappij (C&M), economie & maatschappij (E&M), natuur & gezondheid (N&G) of natuur & techniek (N&T). Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het laatste gebruik je om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dit vergroot je toekomstmogelijkheden.

Lessentabellen
Hierin staat welke vakken een leerling per schooljaar krijgt en hoeveel uur per week deze les gegeven wordt.

 

Van havo naar vwo

Elke leerling heeft talenten. Het Bouwens wil leerlingen de mogelijkheid bieden hun talenten te ontplooien. Daarom wordt opstroom gestimuleerd. 

Overstappers van 5-havo naar 5-vwo krijgen ondersteuning via een gesprek met de decaan om een succesvolle overstap mogelijk te maken.

Vereisten

Leerlingen die met een havodiploma door willen stromen naar 5 vwo, moeten een vakkenpakket hebben dat aansluit op de profielkeuze in 5 vwo. Verder wordt een advies vanuit de docentenvergadering gegeven.

ANGY 5097