Big Picture Learning (BPL)

Leren in het grote geheel

Big Picture Learning (BPL) is een vernieuwende onderwijsvorm voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-basis). Het is persoonlijk onderwijs, gebouwd op drie belangrijke pijlers.

  • Relatie: elke leerling écht leren kennen.
  • Relevantie: om zo kort mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen te blijven, is ‘leren in de echte wereld’ een belangrijk onderdeel.
  • Robuust resultaat: de opbrengst na vier jaar vmbo-basis is meer dan alleen het voltooien van het examen. Leerlingen worden klaargestoomd voor het leven in de echte wereld.

Wat betekent dit in praktijk?

  • Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
  • Vmbo-basisklassen hebben een vast lokaal waar alle lessen gegeven worden (m.u.v. de praktijkvakken).
  • Er is veel aandacht voor groepsdynamiek, waardoor er een veilige thuishaven wordt gecreëerd.
  • Individuele leerdoelen worden opgesteld.
  • Er wordt gewerkt aan een passieproject: onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp.
  • Leerlingen werken door middel van een menukaart aan projecten.
  • Iedere leerling presenteert de opbrengst voor deze periode aan ouders, mentor en klasgenoten.
ANGY 5097
Big Picture Learning
ANGY 5198
BPL | animatie