Examenreglement

Dit reglement is bestemd voor alle leerlingen.
Het is in drie delen gesplitst:

Protocollen VO-Raad
Scholen krijgen steeds meer ruimte bij het afnemen van examens. Om hen te helpen bij de voorbereiding, afname en beoordeling, hebben de VO-raad en de AOC-Raad protocollen voor het centraal examen en checklists voor het schoolexamen ontwikkeld. Het Bouwens conformeert zich hieraan.

Het school specifiek gedeelte
In het Bouwens Eindexamenreglement staan de school specifieke regels van het Bouwens ten aanzien van het eindexamen.

Het Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA staat per vak aangegeven: de wijze van toetsing, tijdsduur van ieder onderdeel en berekening van het eindcijfer van iedere toets. Dit programma wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA's (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie.

 

Examen vmbo

Vanaf leerjaar drie nemen de leerlingen deel aan het schoolexamen. 

Het Programma van toetsing en afsluiting voor vmbo
In het PTA staat per vak aangegeven: de wijze van toetsing, tijdsduur van ieder onderdeel en berekening van het eindcijfer van iedere toets. Dit programma wordt vastgesteld door de locatie directie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA's (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. Onderstaand de PTA's:

PTA-basis 2022-2024

PTA-basis 2023-2025

PTA-kader 2022-2024

PTA-kader 2023-2025

PTA kader vakmanschapsroute 2021-2024

PTA kader vakmanschapsroute 2022-2025

PTA gemengd theoretisch 2022-2024

PTA gemengd theoretisch 2023-2025

PTA gemengd theoretisch instroom 2022-2023

 

De PTA's van het huidige schooljaar worden altijd na 1 oktober gepubliceerd.
Het examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag.

De examencommissie vmbo bestaat uit:
Mevr. Carolien Wennekers, docent vmbo
Dhr. Mischa Franssen: Teamleider vmbo basis en kader leerjaar 2-4
Mevr. Corita Van Megen: Teamleider brugklassen en vmbo g/t

 

Examen havo

Vanaf leerjaar 4 (de zogenaamde tweede fase) nemen de leerlingen deel aan het schoolexamen. 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
In het PTA staat per vak aangegeven: de wijze van toetsing, tijdsduur van ieder onderdeel en berekening van het eindcijfer van iedere toets. De programma's van toetsing en afsluiting zijn bindend voor het vierde leerjaar en voorlopig voor het vijfde leerjaar, met uitzondering van de aangegeven weging van de toetsen. Dit programma wordt vastgesteld door de locatie directie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA's (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie.

PTA havo 2022-2024

PTA havo 2023-2025

Het examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag.

De examencommissie havo/vwo bestaat uit:
Dhr. Eric Boonen, docent havo/vwo, examensecretaris havo/vwo
Mevr. Kelly Vercoulen, teamleider bovenbouw havo/vwo
Ron Cremers, teamleider BouwensXplore en 2 + 3 havo/vwo


Examen vwo

Vanaf leerjaar 4 (de zogenaamde tweede fase) nemen de leerlingen deel aan het schoolexamen.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Hierin staat per vak aangegeven: de stof, de bijbehorende eindterm(en), de weging, de tijdsduur van ieder toets, of de toets wel of niet herkansbaar is en de vorm waarin de toets wordt afgenomen. Tevens wordt aangegeven of de toets meetelt voor het schoolexamen. Alle toetsen in een schooljaar maken deel uit van het overgangsdossier. Het PTA wordt vastgesteld door de locatie directie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA's (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie.

PTA vwo 2021-2024

PTA vwo 2022-2025

PTA vwo 2023-2026

Het examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag.

De examencommissie havo/vwo bestaat uit:
Dhr. Eric Boonen, docent havo/vwo, examensecretaris havo/vwo
Mevr. Kelly Vercoulen, teamleider bovenbouw havo/vwo
Ron Cremers, teamleider BouwensXplore en 2 + 3 havo/vwo

 

Wij wensen alle kandidaten veel succes in de examenjaren!