Medewerkers

Op deze pagina vindt u de namen en contactgegevens van de schoolleiding en medewerkers met een speciale taak. Andere medewerkers kunt u benaderen via hun e-mailadres (zie somtoday)
of het algemene telefoonnummer 077 - 306 88 88.

 

Mentoren
De mentor is de spil in de begeleiding van uw zoon of dochter en is het eerste aanspreekpunt voor uzelf, uw kind en de vakdocenten. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel dan niet om met de mentor contact op te nemen. U ontvangt de contactgegevens van de mentor tijdens de eerste ouderavond.

Schoolleiding
Onze schoolleiding bestaat uit een rector en de teamleiders.

Rector
Eindverantwoordelijk voor het Bouwens is mevr. A. Lukassen: a.lukassen@stichtinglvo.nl.

Teamleiders
De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van een afdeling, stuurt het onderwijsproces aan, geeft leiding aan een team van docenten en is voor u en uw kind na de mentor het aanspreekpunt.

Overige medewerkers

Het Bouwens beschikt o.a. over counselors, vertrouwenspersonen, ondersteuningscoördinatoren en decanen. Zij bieden uw kind en u ondersteuning op diverse gebieden.

Leerlingcoördinatoren
Leerlingen kunnen bij de leerlingcoördinator terecht voor verlofaanvraag en overige vragen. De leerlingcoördinatoren houden zich verder o.a. bezig met leerlingen die onrechtmatig afwezig gemeld staan en het oplossen van problemen tussen leerlingen.

Counselors
U, uw kind of de mentor kan via de ondersteuningscoördinator de assistentie inroepen van één van onze counselors als uw kind psychisch of sociaal in de problemen dreigt te raken, of wanneer zijn of haar begeleiding meer aandacht vraagt dan de mentor kan bieden.
Begeleiders: Mevr. E. Tiggelers en Mevr. A. De Haan.

Vertrouwenspersonen
Heeft u een klacht over ongewenst gedrag? Dan zijn onze vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers, leerlingen en medewerkers: Mevr. A. Saracevic en mevr. G. van de Ven, vertrouwenspersoon@hetbouwens.nl.

Ondersteuningscoördinatoren
De ondersteuningscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor een optimaal hulpaanbod aan uw kind. Om dit te bereiken, werken zij samen met mentoren, teamleiders, counselors, dyslexiecoach, faalangstreductietrainer en externe instellingen.
Mevr. M. Jacobs en Dhr. S. Frencken: ondersteuningscoordinator@hetbouwens.nl

Dyscalculiecoach
Met vragen en opmerkingen over dyscalculie kunt u terecht bij dhr. F. Geelen.

Dyslexiecoördinatoren
Met vragen en opmerkingen over dyslexie kunt u terecht bij mevr. L. Mikkers en mevr. D. Tijchon: dyslexie@hetbouwens.nl

Hoogbegaafdheidscoach
Met vragen en opmerkingen over hoogbegaafdheid kunt u terecht bij mevr. J. Ketelaers-Vossen.

Decanen/loopbaanadviseurs
De decanen ondersteunen en adviseren leerlingen en ouders bij de keuze voor een afdeling, profiel, vak, beroep en vervolgopleiding:
Mevr. S. Sabanfakioglu, Mevr. G. Kaelen en Mevr. D. Berden.