Over het vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bereidt leerlingen gedurende vier jaar voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In de brugklas volgen de leerlingen nagenoeg dezelfde vakken. Vanaf het tweede leerjaar volgt elke leerling een leerweg.

Leerwegen

De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier van leren: meer theoriegericht of meer praktisch. We onderscheiden vier leerwegen:

De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b)

Deze leerweg biedt een uitgebreid beroepsgericht programma aan en minder theorievakken. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 2. Lees meer over de onderwijsvorm die we gebruiken binnen vmbo-basis: Big Picture Learning.

De leerlingen van vmbo basis volgen de praktijkvakken (techniek en zorg en welzijn) in leerjaar 3 en 4 op kaderniveau. Dit doen we omdat onze ervaring is dat de meeste vmbo basis leerlingen het kaderniveau goed blijken aan te kunnen. Ruim voor aanvang van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) bekijken we of iedere leerling klaar is voor het examen op kader niveau. Een leerling mag altijd examen doen op vmbo basis niveau.

De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k)

Deze leerweg heeft meer theorievakken en één beroepsgericht programma dat theorie en praktijk bevat. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4 of doorstromen naar 4 havo.

Deze leerweg biedt naast het beroepsgerichte programma vier theorievakken aan. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4.  

De gemengde leerweg (vmbo-g)

Deze leerweg heeft meer theorievakken en één beroepsgericht programma dat theorie en praktijk bevat.
De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4 of doorstromen naar 4 havo.

De theoretische leerweg (vmbo-t)

Deze leerweg kent alleen theorievakken. De leerlingen kunnen in het mbo doorleren op niveau 3 of 4 of doorstromen naar 4-havo.

 

Doorstroom naar de havo

Leerlingen die na het behalen van hun vmbo-diploma (gemengde of theoretische leerweg) door willen stromen naar 4-havo, krijgen daarover in het eindexamenjaar (4-vmbo) meer informatie.

Naast een positief advies is ook het volgen van opstroomlessen van belang om te beoordelen of de leerling de overstap succesvol kan maken. Deze lessen worden gegeven door docenten van de havo.

 

 

ANGY 5092
Zorg en Welzijn
ANGY 5068
Techniek