Gymnasium

In deze leerstroom wordt de breed geïnteresseerde en intelligente leerling uitgedaagd. De nieuwsgierigheid van de leerling wordt geprikkeld en de leerling krijgt ruimte om talenten en capaciteiten verder te ontwikkelen. 

Naast de vakken Grieks en Latijn volgen de leerlingen Engels op Cambridge niveau. De stof wordt op een andere manier aangeboden dan op het atheneum, waarbij gedacht kan worden aan versnelling, verdieping en verbreding. Het aanbieden van de leerstof bij deze doelgroep gebeurt veelal op een onderzoekende manier waardoor meer differentiatie mogelijk is. Het Bouwens biedt alle gymnasiumleerlingen een excellentieprogramma aan. Het programma heeft als doel de leerlingen meer uitdaging te bieden. In de excellentiemodules komen o.a. onderwerpen als filosofie, genealogie, science, communicatie & spreken en robotica aan bod. In de bovenbouw maken o.a. drama, denktank en koken ('op kamers') onderdeel uit van het excellentieprogramma.

In het gymnasiumprogramma wordt een deel van de lessen als persoonlijke leertijd (PLT) aangeboden. In het rooster van de leerlingen is duidelijk welke docent aanwezig is, zodat vragen gesteld kunnen worden, maar mag de leerling er ook voor kiezen om aan andere vakken te werken. Ook samenwerken of het zelfstandig volgen van online-lessen behoort tot de mogelijkheden van een PLT-les. Uiteraard moet de basis in orde zijn en laten leerlingen zien dat ze de zelfstandigheid aankunnen. Deze werkwijze vraagt dat de docenten meer coachend bezig zijn met de leerlingen. Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van leerlingen en bijdragen aan een brede kennis staat bij de docenten die gekoppeld zijn aan het gymnasium centraal.

Gymnasiumdag

Sinds enkele jaren is de gymnasiumdag weer in ere hersteld. Op deze dag volgen alle leerlingen van het gymnasium, van klas 1 t/m 6, gezamenlijk lezingen en workshops.

ANGY 5092
Gymnasium