Ziek en afmelden

Leerlingen die ziek (afwezig) zijn, dienen dagelijks ziek gemeld te worden door één van de ouders/verzorgers.

Reden voor het dagelijks ziek melden is de betere monitoring van het (ziekte)verzuim van leerlingen, waardoor er sneller en beter ingespeeld kan worden op situaties waarin dit nodig is. Als leerlingen zich gedurende een lesdag willen ziek melden, dan meldt de leerling zich bij de receptie.

M@ZL

Bij opvallend ziekteverzuim volgen wij het protocol van M@ZLIn samenwerking met de GGD en de gemeente is het Bouwens aangesloten bij het landelijk project M@ZL (medische advisering ziekgemelde leerling). Hiermee wordt ziekteverzuim vroegtijdig gesignaleerd waardoor ouders, leerling en school snel met elkaar in gesprek kunnen om de vervolgstappen te bespreken. Bovendien is het een extra middel om langdurig, frequent en/of onbekend ziekteverzuim te achterhalen en tot een oplossing te komen.

Langdurig of frequent ziekteverzuim

Als een leerling frequent of langdurig ziek is en het ziekteverzuim valt binnen onderstaande criteria, dan zal de mentor van uw zoon of dochter contact opnemen en hierover met u in gesprek gaan. In dit gesprek zal het ziekteverzuim en de eventuele oorzaken daarvan worden besproken. Bij onduidelijke oorzaken kan de jeugdarts worden ingeschakeld die verder zal onderzoeken waarom uw zoon of dochter bepaalde klachten heeft. De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo nodig en bespreekt samen met leerling en ouders(s) de gewenste zorg. Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk.

De criteria van M@ZL:

  • Frequent ziekteverzuim: vierde ziekmelding in 12 schoolweken
  • Langdurig ziekteverzuim: vanaf de zevende schooldag aaneengesloten
  • Bijzonder ziekteverzuim: verzuim op vaste momenten
  • Zorgelijk verzuim: verzuim met een ‘niet-pluis gevoel’

 

Lees hier meer over: MAZL - NCJ

ANGY 5092