Handig om te weten

Hieronder vind je zaken zoals informatie over schoolregels en lesuitval. Alles staat ook in de Bij de Hand die elke leerling aan het begin van het schooljaar krijgt.

 

Gebruik mobiele telefoon

Op het gehele schoolterrein is een mobiele telefoon verboden. Je bergt deze op in je kluisje en haalt deze er pas uit wanneer je naar huis gaat. Alleen na toestemming van de docent of toezichthouder mag de mobiele telefoon functioneel in de les gebruikt worden.

Het gebruik van mobiele telefoon tijdens toetsen wordt beschouwd als fraude (zie afspraken in het leerlingenstatuut en PTA-reglement).

 

Proefwerk gemist?

Als een leerling een toets mist of een opdracht niet (op tijd) kan inleveren, maakt hij of zij zo snel mogelijk een afspraak met de docent om de gemiste toets buiten de reguliere lestijden in te halen of het werkstuk alsnog in te leveren. Bij de havo/vwo bovenbouw moeten leerlingen zich binnen vijf werkdagen na de gemiste toets melden bij de receptie, maar uiterlijk vier dagen voor het inhaalmoment.

 

Te laat komen

Als uw kind te laat op school komt, moet hij of zij zich eerst voor een briefje melden bij de receptie. De receptie registreert dit in Somtoday en geeft de leerling een briefje mee dat toegang geeft tot de les.

 

Verwijdering uit de les

Als een leerling gevraagd wordt om de les te verlaten, dan moet hij of zij zich melden bij de receptie met een gele kaart en vervolgens bij de leerlingcoördinator. De leerling vult een formulier in en werkt de resterende tijd van het lesuur in de aula. Aan het einde van de les meldt de leerling zich bij de desbetreffende docent die een passende maatregel treft en contact opneemt met de ouders. In Somtoday kunt u zien of en hoe vaak uw kind verwijderd is uit de les.

 

Roosterwijzigingen en lesuitval

Als een docent afwezig is, wordt de les opgevangen door een andere docent, bij voorkeur van hetzelfde vak. De afwezigheid van docenten en de eventuele roosterwijzigingen als gevolg daarvan, worden bekend gemaakt via Somtoday en via de beeldschermen in het schoolgebouw. Huiswerk wordt bij lesuitval automatisch verplaatst naar de volgende les. Wanneer een docent vijf minuten na aanvang van de les nog niet bij het lokaal is, gaat een klassenvertegenwoordiger naar de roostermaker of de receptie. De overige leerlingen van de klas wachten bij het lokaal.