Inspraak ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Het doel van de MR is om de leerlingen, ouders en verzorgers en de medewerkers van het Bouwens te betrekken bij het beleid van de school. U bent van harte welkom om als toehoorder de vergaderingen bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR via de heer T. Stoffels: medezsec@hetbouwens.nl.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van de leerlingenplatforms van het Bouwens. Er is een platform van de onderbouw en een van de bovenbouw. De leerlingenraad heeft een tweeledig doel: het behartigen van de belangen van alle leerlingen en het leveren van een bijdrage aan het functioneren van de school als geheel.

 

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders. Via ouderraad@hetbouwens.nl ontvangt de ouderraad graag berichten over uw ervaringen met het Bouwens. De ouderraad spreekt niet over individuele leerlingen of medewerkers, maar deelt algemene ervaringen met de schoolleiding van het Bouwens.

ANGY 5042