Studievoortgang

Somtoday: Leerling Administratie Systeem

De cijfers van uw kind zijn in Somtoday te raadplegen. Zo heeft u elk moment zicht op de actuele stand van zaken. Ook treft u hierin informatie aan over verzuim, huiswerk verlof en te laat komen. U ontvangt als ouder een eigen inlogaccount. Somtoday vervangt Magister.

 

Ouderavonden

Wij organiseren een aantal keer per jaar gesprekken tussen mentor, ouders en de leerling. Een persoonlijk gesprek waarin het gaat over de studievoortgang en het welzijn van de leerling. Daarnaast zijn er ook ouderavonden waar u in gesprek kunt gaan met vakdocenten. Wij stellen uw komst zeer op prijs. Buiten deze georganiseerde mogelijkheden kunt u bij vragen altijd contact opnemen met de mentor. In de agenda zijn de reguliere ouderavonden te vinden.

 

Overgang

Aan het eind van het schooljaar beslist de docentenvergadering over de voortzetting van de studie door de leerling.

Hier zijn de overgangsnormen te vinden.

ANGY 5004