Schoolkosten

Hieronder is alle informatie te vinden over de schoolkosten, ouderbijdrage en benodigdheden.

 

Lijst met benodigdheden schooljaar 2023/2024

 

Betalingen binnen school

Leerlingen kunnen binnen de school alleen betalen met de bankpas. Alleen aankopen bij de cateraar en frisdrank, snoep en soep uit de automaten kunnen ook contant betaald worden.

 

Schoolkosten

Voor schooljaar 2023/2024 bedraagt de ouderbijdrage € 99,- per leerling. De hoogte en de wijze van besteding van de ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Op 1 augustus 2021 is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden. De kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Het gevolg kan zijn dat bepaalde activiteiten die ons onderwijs verrijken voor de leerlingen NIET door kunnen gaan.