Activiteiten en excursies

Het Bouwens biedt meer dan het onderwijsprogramma. We vinden dat je, ook buiten de lessen om, heel veel kunt leren. Een goede sfeer op school vinden wij heel belangrijk, daarom organiseren wij allerlei activiteiten: kennismakingsweek/-dag, Bouwensweek, culturele activiteiten, feestavond brugklas, sportdag. Ook hebben wij veel aandacht voor talentontwikkeling.

Hieronder zijn onze activiteiten en excursies te vinden.
Deze kunnen onderhevig zijn aan actualiteiten.

Buiten Les Activiteiten (BLA)

In het kader van burgerschap worden verschillende activiteiten op school georganiseerd. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de Bouwensweek. Alle leerlingen van vmbo leerjaar 1 en 2 en havo/vwo leerjaar 1 tot en met 3 zijn een volle week bezig met vakoverstijgende activiteiten op het gebied van onder ander de voorlichtingsactiviteiten van het COC, culturele activiteiten, activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke betrokkenheid, buitenlandse reizen enzovoort. Alle Vmbo leerlingen lopen daarnaast stages, de havo- en vwo-leerlingen leggen bedrijfsbezoeken af. Alle leerlingen volgen daarnaast in het (voor)eindexamenjaar het vak maatschappijleer. Tevens organiseert het Bouwens activiteiten zoals excursies naar de rechtbank, de Tweede Kamer, een bezoek en voorlichting van een ex-gedetineerde. Tot slot organiseert de school elk jaar een Goede Doelen Actie, waarin meerdere Goede Doelen worden bepaald waar de leerlingen op een vaak ludieke wijze geld voor inzamelen.

Revue

De revue is een belangrijk cultureel evenement op school. Leerlingen en personeelsleden demonstreren hun vaak onvermoede kwaliteiten in een wervelende show van muziek, dans en sketch. Iedereen kan zich opgeven voor de audities, die in het begin van het schooljaar plaatsvinden. Na de audities wordt er door de artiesten verder gerepeteerd en geschaafd aan de nummers. De voorstellingen vinden plaats in DOK6.

Buitenlandse reizen

De leerlingen van de examenklassen van het vmbo kunnen in juni deelnemen aan buitenlandse reizen. Afgelopen jaar was er voor de leerlingen keuze uit reizen naar Rome, Barcelona en Londen.

In het najaar kunnen de leerlingen van de examenklassen havo/vwo deelnemen aan een van de buitenlandse reizen die de school organiseert. Bijvoorbeeld Barcelona, Praag en Marokko. De reizen vinden deels plaats onder schooltijd.

ANGY 5265