Geachte heer/mevrouw,

Van 3 t/m 14 oktober 2022 zullen de vmbo-leerlingen van het Bouwens van der Boijecollege op stage gaan. Een van de opdrachten is dat de leerling zelf op zoek gaat naar een stageplaats, die aansluit bij zijn/haar leerdoelen.

De bedoeling is dat het een leertraject voor de leerling wordt. Vandaar dat het niet is toegestaan dat de leerling stage loopt bij een bedrijf waar hij/zij al werkt en of bij een bedrijf van een familielid.

Indien u toestemt in de stage, vragen wij dit formulier samen met de leerling in te vullen.
Op een later tijdstip zult u per mail de officiële stageovereenkomst ontvangen en zal de leerling de leerdoelen met u bespreken.

Indien anders dan algemeen nummer.

Heeft u nog vragen? Mail ze naar stagecoordinator@hetbouwens.nl of bel 077-306 8888.

Marlon Duerink en Ginny Kaelen
Stagecoördinatoren