Aanmelden informatieavond

Na dit schooljaar verlaat uw zoon of dochter de vertrouwde basisschool. Wij willen u, samen met de basisschool, ondersteunen bij de volgende stap naar de middelbare school. We wisselen met u van gedachten over de veranderingen die dit met zich meebrengt, zowel voor uw kind als voor u.

Wij doen dit onder meer op voorlichtingsavonden voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders en verzorgers. Deze vinden plaats op maandag 19 en dinsdag 20 november. Centraal staat de inrichting van het onderwijs binnen het Bouwens en in het bijzonder de brugklas. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot circa 21.00 uur.

U kunt u aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en te versturen vóór donderdag 1 november 2018.

Als u met meerdere kinderen komt, vragen wij u het formulier per kind in te vullen.

Op deze avond zijn er drie presentaties. Dit zijn algemene presentaties waarin we vooral ingaan op de brugklas in zijn algemeenheid en deels inzoomen op de onderwijssoort vmbo, havo of vwo.
U kunt zelf kiezen welke presentatie u wilt bijwonen. Geef hieronder één keuze aan: