Voorlichtingsavond HPV-vaccinatie

Beste medeleerling(en) en ouder(s),

Alle meiden geboren in 2006, zoals ikzelf, krijgen binnenkort een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. De vaccinatie die beschermt tegen baarmoederhalskanker. Ik wil deze prik graag krijgen, omdat ik er alles aan wil doen om gezond te blijven. Ik heb namelijk net als mijn klasgenoten, veel toekomstplannen en wil daarom niet ziek worden.

Ik merk dat er onder klasgenoten en vriendinnen in andere klassen onduidelijkheid is en vragen leven over deze prik. Vaak weten ze nog niet of ze zich willen laten vaccineren. En kennen de voor- en nadelen niet. Daarom heb ik het initiatief genomen om samen met school en mijn moeder, die arts infectieziektebestrijding is bij de GGD, een avond te organiseren om met jullie “in gesprek” te gaan over de vaccinatie tegen HPV.

Maandag 1 april (en dat is géén grapje) houden wij in overleg met Het Bouwens een informatieavond over deze HPV-vaccinatie. We beginnen om 19.30 uur in aula A van Het Bouwens. De deur is vanaf 19.00 uur open. Die avond bespreken we de voor- en mogelijke nadelen van deze prik. We geven jullie informatie over de veiligheid van dit vaccin. Het wel of niet willen krijgen van dit vaccin, is een belangrijke beslissing. Daarom gaan we op deze avond met jullie in gesprek, beantwoorden we jullie vragen en hopelijk nemen we met een eerlijk antwoord jullie onzekerheden weg.

Om de avond goed te kunnen voorbereiden, vragen we jullie, hoe jullie over deze vaccinatie denken. Ook willen we graag weten of jullie vragen hebben. Zo ja, welke. En of er twijfels zijn over de vaccinatie. Help ons door het invullen van een korte vragenlijst (5 minuten), als leerling én als ouder(s). Klik daarvoor op deze link: https://surveys.enalyzer.com?pid=ta4m3k5k.

Vergeet niet je ook aan te melden voor de avond. Dit kan tot uiterlijk 25 maart 2019 via info@hetbouwens.nl.

Hebben jullie vragen over deze avond? Bel dan gerust met de GGD 088 – 11 91 200 of mail infectieziekten@vrln.nl.
Tot ziens op maandag 1 april!

Met vriendelijke groet,

Roos Bouwmeester, brugklasser
Noortje Bouwmeester, arts Infectieziektebestrijding GGD Limburg-Noord

De HPV-vaccinatie voorkomt langdurige besmetting met het humaan papillovirus (HPV). Langdurige besmetting met dit virus is de oorzaak van baarmoederhalskanker. Door vaccinatie tegen dit virus wordt de kans op besmetting met dit virus en baarmoederhalskanker veel kleiner. Per jaar gaan er ongeveer 300 vrouwen in Nederland dood aan baarmoederhalskanker. Veel meer vrouwen worden ziek. Ruim 1300 vrouwen in Nederland in 2017. Dat is zestien keer zoveel als dat er mensen ziek werden van de meningokokken type W! Lees meer over de vaccinatie tegen HPV op de website van het RIVM.

Datum

1 april 2019

Tijd

19:00
Categorie