Informatieavond onderwijsdialoog

Afgelopen periode heeft het Bouwens samen met o.a. de basisscholen, de ouderinitiatiefgroep Agora en andere externe partijen overleggen gehad om te onderzoeken op welke manier het Bouwens haar onderwijsaanbod kan verbreden.

Uit deze verkennende gesprekken is gebleken dat er naast ons reguliere aanbod ook behoefte is om het onderwijs meer af te stemmen vanuit het individu. Zoals we dat bijvoorbeeld ook zien bij Big Picture Learning van het Bouwens of bij het Agora onderwijs.

Naar aanleiding van deze behoefte heeft het Bouwens een projectteam samengesteld. Het doel van het projectteam is de vraag omtrent de andere onderwijsbehoefte, in kaart te brengen. Daarnaast zal het projectteam een voorstel maken voor de nieuwe onderwijsbehoefte, naast het huidige onderwijsaanbod van het Bouwens. Om een goed beeld hiervan te krijgen willen wij met onze partners van het Primair Onderwijs, onze eigen collega’s, leerlingen en met u als ouder in gesprek.

Graag willen wij u en uw zoon/dochter uitnodigen. Op donderdag 18 april organiseren wij een dialoogavond waarin mogelijkheden en ideeën verkend kunnen worden. U en uw zoon/dochter zijn van harte welkom. De projectgroep zal haar eerste ideeën aan jullie willen voorleggen. Deze avond zal plaatsvinden in de aula van het Bouwens en is bedoeld voor ouders van onze huidige en aankomende leerlingen én ouders van leerlingen uit groep 7 en 8.

Datum: donderdag 18 april 2019
Tijdstip: 19.00-20.30 uur
Plaats: aula A, het Bouwens
Wie: ouders van (toekomstige) leerlingen van het Bouwens en groep 7 en 8 van het PO.

U kunt zich tot uiterlijk 15 april voor deze avond aanmelden door een e-mail met onderstaande gegevens te versturen naar info@hetbouwens.nl

0 Ja, wij komen graag naar de informatieavond op 18 april, met … personen, waarvan … kinderen.
0 Nee, wij kunnen helaas niet komen. We blijven wel graag op de hoogte van ontwikkelingen.

Naam ouder(s)/verzorger(s):
E-mailadres:
Telefoonnummer:
(Basis)school zoon/dochter:
Groep/klas zoon/dochter:

Graag tot ziens!

Datum

18 april 2019

Tijd

19:00 - 20:00
Categorie