Je kunt de vragen beoordelen met 1 tot en met 5, waarbij 1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende, 4 = goed en 5 = zeer goed.
Wat vond je van de organisatie en voorbereiding van het open huis?
Wat vond je van de interne communicatie voorafgaande aan het open huis?
Wat vond je van de PR voor het open huis? (borden, advertenties, social media, online advertenties, etc.)
Wat vond je van de route voor bezoekers tijdens de open huis?
Wat vond je van de inbreng van de leerlingen en het aantal leerlingen?
Geven de aangeboden vakken en activiteiten een juiste weergave van wat onze school te bieden heeft?
Mijn cijfer: 10