Schoolgids 2021-2022

De nieuwe schoolgids is weer klaar. Wil je hem lezen?

Ga dan naar:
https://www.hetbouwens.nl/ouders-en-leerlingen/schoolgids/

Leer alles over LOB en stages

Twee keer per week vind je in A033 onze decanen/loopbaanadviseurs. Je kunt op deze dagen altijd vrij binnenlopen en Mevr. Kaelen en Mevr. Sabanfakioğlu zullen dan al je vragen beantwoorden met betrekking tot LOB en de leerlingstages.

Het inloopspreek uur is wekelijks op:
dinsdag van 09.45 uur – 14.00 uur
donderdag van 09.30 uur – 14.00 uur

We zien je graag verschijnen met je vragen!

Ginny en Salihe
Decanen/loopbaanadviseurs

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Onze school doet mee aan Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Van 4 tot en met 22 oktober houdt de GGD Limburg-Noord daarom een grootschalig onderzoek onder middelbare scholieren op het voortgezet onderwijs: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit onderzoek vindt plaats onder leerlingen van leerjaar 2 en 4 en brengt in kaart wat de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren is. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee, zo ook onze school. Zo geven we een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

 

Meer info voor leerlingen en ouders

Zowel ouders als leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen via school alle informatie over het onderzoek. Ook op de www.ggdlimburgnoord.nl/GMjeugd2021 vindt u meer informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via onderzoek@vrln.nl.

 

Landelijk onderzoek
Alle GGD’en in Nederland voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit, de laatst meting dateert van 2019. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

School beperkt bereikbaar tijdens zomervakantie

We wensen iedereen een fijne zomervakantie!
De school is gesloten tijdens de vakantie. Mochten er dringende zaken zijn, stuur dan een mail naar info@hetbouwens.nl.
Deze mailbox wordt regelmatig gezien en bij dringende zaken zullen we proberen contact op te nemen.

Tot ziens in het nieuwe schooljaar 2021-2022!

Technasium leerlingen ontwikkelen een app voor de Keverberg

Het Bouwens bedankt Kasteel de Keverberg in Kessel voor de goede samenwerking! Kasteel de Keverberg is opdrachtgever voor het Technasium geweest, waarbij de leerlingen van klas 2 havo/vwo een app ontwikkeld hebben met daarin fiets- en wandelroutes in de omgeving van gemeente Peel en Maas.

Zo doe je dus een sneltest

Flyer zelftesten doe je zo: In deze flyer wordt uitgelegd hoe zelftesten in het voortgezet onderwijs in zijn werk gaat. De flyer is bestemd voor leerlingen, maar ook geschikt voor ouders/verzorgers en medewerkers.

De school vanaf 31 mei weer volledig open!

Het kabinet heeft besloten om de scholen weer te openen voor fysiek les aan alle leerlingen tegelijkertijd, dus het Bouwens gaat vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Voor de meeste leerlingen is fysiek onderwijs het beste en het is zeker goed om de laatste weken tot aan de zomervakantie nog zo goed mogelijk te benutten. Wij willen dat op een verantwoorde manier doen en vragen dan ook medewerking bij het handhaven van de maatregelen zodat we het aantal besmettingen kunnen beperken. Niet alleen de besmettingen in de school, maar ook in alle gezinnen.

Maatregelen:

De maatregelen worden in deze infographic uitgelegd. In het kort komt het op het volgende neer:

  • Alle leerlingen zijn aanwezig op school, onderling is anderhalve meter afstand niet noodzakelijk, wel tot medewerkers
  • Looproutes blijven in tact en alle ruimtes (lokalen) worden zodanig ingericht dat de medewerker anderhalve afstand tot leerlingen kan houden
  • Hygiëne-middelen zijn aanwezig in alle lokalen en je wast regelmatig je handen
  • Docenten wisselen vijf minuten voor het eind van de les van lokaal
  • Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsingen en bij praktijkvakken, of op verzoek van de docent
  • Dringend advies om twee keer per week een zelftest uit te voeren, zodat eventuele besmetting eerder opgespoord kunnen worden (is nieuw vergeleken met de start van het schooljaar)

Rooster: Het rooster hoeft niet aangepast te worden en staat in Somtoday. Voor de lessen waarbij het niet mogelijk blijkt om deze fysiek te organiseren, zal een aanpassing gedaan worden en als roosterwijziging gecommuniceerd worden in Somtoday. Wij vragen jullie begrip daarvoor. Om de verdeling van de leerlingen in de pauzes, na het vertrek van onze eindexamenleerlingen weer in balans te brengen, gaan de leerlingen van de derde klas havo en vwo pauzeren met de bovenbouwleerlingen.

Zelftesten: De overheid vraagt aan leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week thuis testen. De zelftesten worden in de week van 31 mei aan alle leerlingen uitgedeeld. Zelftesten is altijd vrijwillig is. We adviseren de leerlingen wel om twee keer per week de zelftesten te doen thuis en onder begeleiding van een ouder. Zo beperken we samen het risico op besmetting. Mochten ouders en/of de leerling bezwaar hebben tegen de zelftesten of zijn vergeten, dan kan de leerling uiteraard gewoon naar de lessen.

Ventilatie: Onze school draagt zorg voor een gezond leerklimaat. De lokalen en andere ruimten worden continu geventileerd. Voor, na en tussen de lessen door zetten we de ramen en deuren tegenover elkaar open.

Uitleenlaptops: Leerlingen die een laptop van school geleend hebben, verzoek ik om deze in te leveren bij de servicedesk. Wij hebben de laptops weer nodig voor ons onderwijs.

We vinden het fijn jullie weer allemaal tegelijk te ontvangen op school, ook al snappen we dat dit voor sommigen best spannend is. Heb je vragen of zorgen, aarzel dan niet en neem contact op met de mentor van uw zoon of dochter. Tevens wil ik mijn waardering en dank uitspreken aan alle leerlingen, ouders en medewerkers voor het wederom aanpassen aan de nieuwe situatie.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen
Rector het Bouwens

Rooster in Somtoday

Sommige leerlingen ervaren problemen met de weergave van het rooster in de app van Somtoday. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het niet juist synchroniseren van de app op de telefoon met de database van Somtoday.

Algemene tips om dit op te lossen zijn:

  • Wissel in de app eens van tabblad. Dan worden de gegevens altijd ververst.
  • Log een keer uit en log opnieuw in.
  • Zet bij de instellingen van de app dat je updates automatisch wil laten uitvoeren.
  • Wis een keer de cache-geschiedenis en cookies.

Of log eens in op de webversie van Somtoday. Bij voorkeur op een PC of tablet. De webversie is uitgebreider en inzichtelijker voor ouders en leerlingen. Niet alleen voor het rooster maar vooral ook voor inzage in de cijfers. Klik op www.hetbouwens.nl helemaal rechtsonder op ‘Somtoday’.

Log als leerling in met dezelfde inloggegevens als Offce365/Itslearning. Of log als ouder in met de inloggegevens van het ouderaccount voor Somtoday.

Succes!

Presentatie Cultuur Technasium

Open hieronder de presentatie die afgelopen dinsdag is gedeeld met ouders en leerlingen tijdens de ouderavond.

 

ouderavond brugklas Technasium_Cultuur

Bouwens benoemd tot ‘superschool’!

Limburgse ‘superscholen’: ‘De leerling is belangrijk, niet de cijfers’

Het Citaverde College in Horst, het Bouwens in Panningen en Sint Ursula in Heythuysen zijn de drie Limburgse scholen die door Elsevier Weekblad zijn uitgeroepen tot ‘superschool’. Wat is hun geheim?

Bouwens superschool

De Limburger, 25-01-2021, door Carola de Boer