Even bijpraten…

Beste leerlingen en ouders,

Graag praat ik jullie bij over de situatie van de oplopende besmettingen, door de Omikronvariant. We weten inmiddels van deze variant dat deze erg besmettelijk is, maar dat de meeste leerlingen er niet heel erg ziek van worden. Op vrijdag 21 januari wordt er opnieuw een advies gegeven door het OMT, specifiek voor het onderwijs. Misschien betekent dit wederom een aanpassing in onze werkwijze, maar daar informeer ik u volgende week dan weer over.

Zoals aangegeven zijn de besmettingen deze week erg opgelopen, wat er toe heeft geleid dat we in verband met de organiseerbaarheid van het onderwijs verschillende klassen volledig thuis onderwijs laten volgen. De leerlingen en ouders die dit betreft, zijn hierover apart geïnformeerd. Daar waar mogelijk proberen wij het onderwijs zo lang als mogelijk fysiek te blijven organiseren en hebben hiervoor de eerder gecommuniceerde maatregelen voor uitgesteld. Hieronder informeer ik u over verschillende aspecten waar we de afgelopen vragen over hebben ontvangen.

Zelftesten, thuis en op school
Het dringend advies is om twee keer per week een zelftest te doen, thuis. Een negatieve uitslag betekent dat de leerling deel kan nemen aan het onderwijs en op school aanwezig mag zijn, een positieve zelftest betekent dat een officiële test aangevraagd moet worden.

Ook op school bestaat de mogelijkheid om een zelftest te doen voor leerlingen en medewerkers. Een medewerker van het Bouwens kan dit, uit voorzorg, voorstellen aan een leerling. Als u dit niet wenst, dan vragen wij de leerling naar huis te gaan en thuis een zelftest te doen, in het belang van het open houden van het onderwijs. We adviseren met name leerlingen die weten dat ze in nauw contact met een besmette leerling zijn geweest om de zelftest te doen. De GGD hanteert als nauw contact iemand die meer dan 15 minuten binnen anderhalve meter afstand van een besmet persoon is geweest.

Preventief thuisonderwijs voor een klas
Het aantal positieve testuitslagen, inclusief positieve zelftesten kan aanleiding geven om een klas uit voorzorg en in verband met de organiseerbaarheid van het onderwijs thuis te laten en online onderwijs aan te bieden. Hierover wordt overleg gevoerd met de veiligheidscoördinator van de school en de GGD. Een klas gaat dan voor een week over op thuisonderwijs en ouders ontvangen hier een mail over. Preventief thuisonderwijs betekent niet dat de volledige klas in quarantaine moet en de deur niet uit mag. Leerlingen die niet positief getest zijn en leerlingen die een negatieve zelftest hebben, hebben geen quarantaineverplichting vanuit het Bouwens.

Quarantaine
De quarantainemaatregelen zijn sinds afgelopen weekend aangepast. Je gaat in quarantaine als een huisgenoot positief getest is, tenzij je langer dan een week geleden geboosterd bent of minder dan acht weken geleden Corona hebt gehad. De quarantaineperiode duurt zeven dagen, maar na dag vijf mag je je laten testen en bij een negatieve uitslag hoef je de periode van zeven dagen niet uit te zitten. Maak daarbij gebruik van https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/.

Lessen volgen vanuit thuis
Zoals eerder gecommuniceerd ligt de focus op de lessen in de klas, zo lang als de school open is en zo lang we voor de betreffende klas niet volledig over zijn gegaan op thuisonderwijs. Omdat per klas nu meerdere leerlingen afwezig zijn, wordt voor de meeste lessen een link aangemaakt in Itslearning. We verwachten dan dat leerlingen via die link de instructies van de docent opvolgen en indien mogelijk zorgt de docent er voor dat de leerling thuis mee kan luisteren en weet welke opdrachten tijdens de les gemaakt worden. Dat zal niet voor ieder les mogelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan een les LO of een praktijkles.

Registratie
Wij waarderen het als u de school, eventueel per mail, blijft informeren over de afwezigheid en reden van afwezigheid zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen.

Ik hoop dat we door het opvolgen van de maatregelen, we zo lang als mogelijk het fysiek onderwijs open kunnen houden. Hierbij wil ik dan ook mijn dank uitspreken aan alle leerlingen en ouders voor hun bijdrage hieraan.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Lukassen, rector

Beslisboom 12 plus.pdf

Bijzonderheden n.a.v. lockdown 19 december-14 januari

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

In de persconferentie van 18 december jl. is een lockdown aangekondigd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen en om de druk op de zorg zo veel mogelijk te beperken. Een van de maatregelen (zie de website van de rijksoverheid) is dat alle onderwijsinstellingen gesloten worden van maandag 20 december tot en met 9 januari.

Voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders die een cruciaal beroep hebben, is noodopvang beschikbaar. Als u hier gebruik van wilt maken voor uw kind, laat dat dan weten aan de mentor van uw zoon of dochter. De geplande inhaaltoetsen gaan alleen door als dit onderdelen van het schoolexamen betreft en vinden op school plaats.

Indien leerlingen spullen uit hun kluisje nodig hebben, dan kunnen zij deze op komen halen. Vriendelijk verzoek om niet op school te blijven, maar direct het gebouw weer te verlaten. In het schoolgebouw blijven alle maatregelen van kracht die al eerder afgesproken zijn, zoals mondkapjes en looproutes

Uitzonderingen en bijzonderheden vanaf maandag 20 december tot de kerstvakantie:

Leerjaar 1 en 2: alle lessen en inhaaltoetsen komen te vervallen.
Leerjaar 3 havo en 3 vwo: alle lessen en inhaaltoetsen komen te vervallen.
Leerjaar 3 vmbo + 4 havo + 4 en 5 vwo: alle lessen komen te vervallen. Inhaaltoetsen die gepland zijn gaan alleen door als de toets onderdeel uitmaakt van het PTA. Deze toetsen kun je herkennen doordat er een weging/cijfer staat in de kolom weging PTA in het PTA-document op de website. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u dit navragen bij de mentor of betreffende vakdocent, middels een mailtje.
Examenleerlingen 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo: alle lessen komen te vervallen. Inhaaltoetsen die gepland zijn, gaan door en worden op school afgenomen.

De centrale examens voor de huidige examenleerlingen worden op de volgende manier aangepast:

  • Leerlingen kunnen de examens spreiden over twee tijdvakken
  • Leerlingen kunnen gebruik maken van een extra herkansingsmogelijkheid

In het nieuwe jaar volgt de uitwerking van deze informatie.

Na de kerstvakantie
Van 25 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Het kabinet beslist op 3 januari of de scholen vanaf 10 januari fysiek weer opengaan of dat de lessen online zullen zijn. Op vrijdag 7 januari laten we u weten wat dit betekent voor de lessen en roosters van de leerlingen, in het bijzonder van de eindexamenleerlingen.

We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze leerlingen zo ontzettend belangrijk is. Mocht u vragen hebben over de specifieke situatie van uw zoon of dochter, dan kunt u deze stellen aan de mentor of teamleider van uw kind. Het is voor het tweede jaar op rij vreemd om op deze manier de laatste schoolweek voor de kerstvakantie af te sluiten. De reden waarom dit moet is heel duidelijk en in het belang van uw en onze gezondheid, zijn deze aanpassingen noodzakelijk.

Tot slot wil ik u en uw gezin hele mooie kerstdagen en een gelukkig, gezond en goed 2022 te wensen.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Lukassen, rector

Lees de hele brief met de maatregelingen nog eens door.

Presentaties van informatieavonden

Afgelopen week zijn er diverse voorlichtingsavonden geweest. De presentaties zijn te vinden op de website, zodat u ze nog eens rustig kunt doornemen:

Ga naar de presentaties voor de toekomstige brugklassers (leerlingen/ouders groep 8)

Ga naar de presentaties profielkeuze vmbo2 en van vmbo4 naar havo4

Update Technasium periode 1

De eerste periode van het schooljaar is inmiddels voorbij. Dat betekent dat we bij O&O met de eerste projecten bezig zijn. In deze update staat een korte beschrijving van de opdrachten die bij de projecten horen.
Wij wensen jullie veel leesplezier!

Een schrijfster onder onze leerlingen!

Onze leerling Sammie Clabbers uit Panningen droomt ervan om schrijfster te worden. Op 16-jarige leeftijd maakt ze haar debuut met ‘Dromen van het verleden’. Een boek met een volwassen boodschap.
Het eerste boek is nog niet uit of het tweede komt er al aan. Sammie, leerling 5-gymnasium, heeft een vierdelige serie in haar hoofd. Ze noemt het zelf een romantisch drama, geïnspireerd op de reeks Again van Mona Kasten.

Lees het volledige artikel van De Limburger, 8 november 20021

#geenlockdown

De besmettingen lopen op, maar we willen allemaal geen lockdown. Dus juist nu is het belangrijk dat we er samen alles aan doen om naar school te kunnen blijven gaan. Draag jij ook je steentje bij?

     

Voorlichtingsavonden Venlo

De Voorlichtingsavonden Venlo gaan door volgende week.
Vandaag hebben de leerlingen die deelnemen een brief ontvangen met de indeling en lokalen bij Fontys Venlo. Wel gelden er extra veiligheidsmaatregelen: ieder dient een mondkapje mee te nemen en vooraf een zelftest te doen. Leerlingen kunnen vooraf, indien nodig, een extra test bij de receptie van Het Bouwens halen.
Meer informatie staat op: www.voorlichtingsavonden-venlo.nl

Heeft de leerling de brief niet ontvangen, mail dan naar g.kaelen@stichtinglvo.nl

 

Elk jaar organiseert de decanenkring Venlo en omstreken voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen van de bovenbouw havo en vwo. De deelnemende scholen zijn het Bouwens van der Boijecollege, het Dendron College, het Blariacumcollege, College Den Hulster, het Valuascollege en Gilde Opleidingen (vavo). De leerlingen (en hun ouders) kunnen zich op deze avonden laten voorlichten door inleiders van opleidingen uit het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). Er worden 3 voorlichtingsavonden georganiseerd. Op elke avond is er weer een ander aanbod van opleidingen.

Lezing “Anders leren kijken naar je puber”


Klik hier voor meer informatie > Uitnodiging Anders leren kijken naar je puber 18-11-2021

Wanneer: donderdag 18 november van 20.00 uur – 21.30 uur

Locatie: MamaCafé Peel en Maas (Gemeenschapshuis In Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen. Ingang zijkant, Nijverheidstraat)

Ben jij een ouder die…..

  • Met alle liefde het beste wil voor zijn/haar kind? • Worstelt met lastige opvoedsituaties?
  • Al veel adviezen en tips geprobeerd heeft? • Het gevoel heeft dat daarbij iets essentieels mist?
  • En……die ervoor openstaat om ook naar je eigen rol in de opvoeding te kijken?

Rian van Wel is Kindertolk®, gedragsvertaler (PresentChild methode), ouderkindcoaching, holistisch coach, familieopsteller en gezinsbegeleider.

  • Aanmelden is verplicht.
  • Aanmelden kan t/m 16 november via: mamacafepeelenmaas@outlook.com.
  • Coronabewijs en legitimatiebewijs is verplicht!
  • Kosten: € 2,50.  Betaling vooraf, betaalinstructie ontvangt u bij de bevestiging.

Graag tot dan!

Team MamaCafé Peel en Maas