Corona – verklaring bij o.a. hooikoorts

Gisteren stuurden we aan onze leerlingen en hun ouders een protocol met maatregelen rondom corona bij de terugkeer naar school. Daarin stond ook dat leerlingen met hooikoorts een medische verklaring mee naar school mee moeten nemen. Dat bleek onterecht, want huisartsen geven een dergelijke verklaring niet af. Daarom vragen we in dat geval aan de ouders een verklaring op te stellen. 

Waarom is een verklaring belangrijk?

Onze docenten zijn geen artsen. Zij zijn gevraagd dat als een leerling in de klas symptomen vertoont van Covid-19, om de leerling (ziek) naar huis te sturen. Niezen kan echter meerdere oorzaken hebben, zoals hooikoorts. Als bekend is dat uw zoon/dochter hooikoorts of een soortgelijke (chronische) aandoening heeft, dan vragen we u uw kind een verklaring mee te geven.

Wat staat er in de verklaring?

In deze verklaring zet u de voor- en achternaam van uw kind, de klas en welke aandoening uw kind heeft. Zet hier ook uw naam en telefoonnummer op, zodat we bij vragen contact met u kunnen opnemen. De leerling moet deze verklaring altijd bij zich hebben tijdens de lessen op school. Voor de volledigheid vragen we u dit ook aan de mentor door te geven.

Hooikoorts of Covid-19?

Voor hooikoorts geldt dat een aantal symptomen overeenkomen met dat van covid-19. Het RIVM legt uit wat het verschil is. Bekijk het filmpje van het RIVM ‘hooikoorts of het coronavirus’ op YouTube.

Adviesbureau Pius Park

Leerlingen van het Bouwens uit 4-vwo zijn voor het vak ANW gevraagd om advies te geven over de inrichting van het Pius Park Plein. Dat park ligt rondom het Bouwens. De leerlingen richtten daarvoor een ‘Jongeren Advies Bureau’ (JAB) op om zo in groepen tot een advies te komen. 

De opdrachtbrief werd 16 december 2019 door IVN en de werkgroep Pius Park aan de leerlingen uitgereikt.  Ze werden gevraagd om advies uit te brengen over de inrichting van het plein in het Pius Park. De functie van het plein moeten worden: ‘bewegen en ontmoeten’ en ‘het samenkomen van diverse doelgroepen die gebruik maken van het Pius Park’.

Om te komen tot een goed advies brachten de leerlingen een bezoek aan tuincentrum Herman Vaessen en gingen ze in gesprek met experts op het gebied van bomen en planten, vandalisme, verkeer, dementie en ouderen, waterhuishouding en sport.

Winnend advies 

Op 16 maart zouden de adviezen gepresenteerd worden door de JAB’s en een jury zou deze presentaties en de plannen beoordelen. Wegens de coronacrisis lag even alles stil. Maar afgelopen week hebben de juryleden alsnog de presentaties beoordeeld en digitaal bepaald dat het JAB Pura Natura (het adviesbureau van Irene, Jonas, Storm en Vyèn) het beste advies heeft opgesteld. Dit advies zal meegenomen worden bij de inrichting van het park.

Als dank voor hun bijdrage is er een bord gemaakt voor de winnaars. Dit bord zal in het park nabij de school komen te staan.

Lees hier het artikel van IVN over de samenwerking.

Leerlingen van het Bouwens gaan zelf op onderzoek uit met BouwensXplore

Leerlingen geven zelf sturing aan hun leerproces. Dat is een van de kenmerken van de nieuwe leerstroom op het Bouwens. “We geven leerlingen de ruimte om zelf invulling te geven aan hoe ze iets willen leren. Daarbij staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal”, aldus Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van de middelbare school in Panningen. “Daarom gaan we vanaf volgend schooljaar van start met BouwensXplore”.

Het Bouwens blijft vernieuwen. De school biedt al een breed onderwijsaanbod, van vmbo tot gymnasium. Want niet alleen tijden veranderen, maar ook de leerlingen. Het Bouwens wil aansluiten bij deze veranderende maatschappij. In de vmbo-basis-klassen wordt al enige jaren succesvol gewerkt met Big Picture Learning. Ook het gymnasium kent een bijzondere route waarin de leerling persoonlijke leertijd invult naar eigen interesse.

Vraaggestuurd onderwijs

Vanuit de gemeenschap werd steeds vaker de vraag gesteld naar ‘ander’ onderwijs. Onderwijs dat niet meer alleen aanbodgericht is, maar waarin de leerling meer regie neemt over zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en leerproces. Samen met partners uit het primair onderwijs is het Bouwens met die opdracht aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in BouwensXplore voor leerlingen met een vmbo-gt/havo-advies. Vanaf schooljaar 2020/2021 zal hiermee gestart worden in de brugklas.

Centraal bij deze leerstroom zal naast meer vraaggestuurd onderwijs, ook meer ruimte voor ontwikkeling van het leerproces en persoonlijke ontwikkeling van de leerling zijn. Met als doel dat de leerling na vier of vijf jaar met een vmbo- of havo-diploma het traject succesvol afsluit. BouwensXplore is geschikt voor leerlingen die de regie willen en durven nemen over hun eigen ontwikkeling. Leerlingen werken voor een groot gedeelte op school, maar zeker ook daarbuiten. Uiteraard doen zij dit niet alleen, maar ze worden begeleid door coaches en vakdocenten.

Introductie tijdens de Open avond

Tijdens de Open avond op vrijdag 31 januari kunnen leerlingen uit groep 7/8 voor het eerst ervaring opdoen met BouwensXplore. Ook is er een informatieavond op woensdag 19  februari gepland. Na de inschrijvingen voor de brugklas op 9 en 10 maart vinden er gesprekken plaats voor geïnteresseerde leerlingen en ouders. Het zijn oriënterende gesprekken waarin samen onderzocht wordt welke leerlingen het beste tot hun recht komen binnen BouwensXplore of mogelijk binnen één van onze andere leerstromen. Dit gaat in goed overleg met de basisschool.

Lees hier meer over BouwensXplore

Ben jij oud-leerling van het Bouwens?

Ben jij oud-leerling van het Bouwens en heb je LinkedIn? Geef dit dan aan in je profiel. Via ‘alumni’ kun je in één oogopslag de carrière van oud-leerlingen zien en welk werk of studie ze nu doen.

Hoe kun je dit aangeven in je profiel?

  • Ga naar LinkedIn en log in.
  • Klik rechtsboven op je profielfoto en kies voor ‘Profiel weergeven’
  • Ga naar het onderdeel ‘Opleiding’
  • Voeg hier ‘Bouwens van der Boije College’ toe (met logo). Heb je hier het Bouwens al ingevuld? Bewerk dan dit veld en kies voor ‘Bouwens van der Boije College’ met logo.
  • Je wordt nu toegevoegd aan de alumni.

Bekijk hier de pagina van het Bouwens:

https://www.linkedin.com/school/bouwens-van-der-boije-college/people/