Programma kennismakingsweek

Beste leerling, beste ouder,

Op 20 en 21 augustus vinden de kennismakingsdagen plaats voor alle leerlingen uit klas 2 t/m 6. Voor brugklasleerlingen zijn er de hele week activiteiten.

Normaal gesproken zouden we u hierover via Magister verder informeren. Met de overstap van Magister naar Somtoday is dat dit schooljaar niet mogelijk. Daarom plaatsen we ditmaal alle informatiebrieven op de website, zodat u tijdig op de hoogte bent van het programma in de eerste week.

Brugklassen 

Leerjaar 2 t/m 6

Wij wensen jullie voor nu een hele fijne zomer toe. Graag zien we jullie na de zomervakantie uitgerust en vol energie weer terug!

P.s. bent u al vooruit aan het plannen? Op onze website zijn belangrijke data tot en met januari 2020 aangevuld. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar zullen alle relevante data hier te vinden zijn. 

Overstap van Magister naar Somtoday

Met ingang van het nieuwe schooljaar maken we op het Bouwens de overstap van Magister naar Somtoday en naar Itslearning. 

Om alle gegevens te kunnen verhuizen, is Magister vanaf vrijdag 12 juli aanstaande niet meer beschikbaar is. We bereiden ons dan voor op de overstap. Vanaf 16 augustus kunnen ouders en leerlingen inloggen via Somtoday.

Met Somtoday kunt u hetzelfde als met Magister. U kunt het lesrooster inzien, cijfers, aan- en afwezigheid, NAW-gegevens en het huiswerk.  Dit kan online via de website, maar ook via een app. Aan het begin van het schooljaar informeren wij de ouders en leerlingen hoe zij kunnen inloggen. Ook zal er op de website een handleiding te vinden zijn.

De digitale leermiddelen zijn straks bereikbaar via de Electronische Leeromgeving (ELO) Itslearning. Hier kunnen ouders niet inloggen, maar leerlingen wel. Zij kunnen dit vanaf maandag 19 augustus.

Door Stichting LVO is gekozen om op alle LVO-scholen over te stappen naar Somtoday en Itslearning. 

Geslaagd op het Bouwens

Afgelopen vrijdag is de uitslag van het tweede tijdvak, de herexamens, bekend geworden. Het Bouwens is trots op haar geslaagden en feliciteert hen allen met het resultaat.

Van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo zijn alle leerlingen geslaagd, twee keer 100%. Voor de gemengd-theoretische leerweg komen we op een slagingspercentage van 98% uit, ook een mooie score. Voor zowel havo als vwo komen op het mooie resultaat van 89% uit.

Het harde werken door leerlingen en collega’s wordt met deze cijfers beloond. Een dikke proficiat voor iedereen!!!

Op woensdag 3 juli en donderdag 4 juli ontvangen de leerlingen hun diploma voor respectievelijk het vmbo en havo/vwo.

 

Een gouden schoolkantine schaal voor het Bouwens

Op het Bouwens van der Boijecollege kunnen leerlingen gezond eten. De school heeft de gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten we zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. In mei 2017 ontving het Bouwens al de zilveren schoolkantine Schaal. 

Het Bouwens vindt het belangrijk dat leerlingen gezonde keuzes kunnen maken. Daarom werkt de school sinds 2017 samen met cateraar Zo-Vital. Bij de catering van Zo-vital staat gezond en lekker eten hoog in het vaandel. Het is dan ook een logische vervolgstap geweest om de kantine zo in te richten dat eerst de zilveren Schoolkantine schaal bemachtigd werd en nu de gouden. Luuk van Dokkum, hoofd Civiele Dienst van het Bouwens: “Met de cateraar hebben we bewust gekeken naar gezonde producten die we kunnen aanbieden, want gezond kan natuurlijk ook gewoon lekker zijn. Met het behalen van de gouden schaal bestaat 80% van het cateringaanbod uit een “betere” keuze. Zo-Vital geeft gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde producten helemaal te verbannen. Ze maken de gezondere keuze aantrekkelijker, zodat onze leerlingen hier eerder voor kiezen”

Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in onze gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. Ook is er al langere tijd een watertappunt voor de leerlingen en medewerkers.

De Gezonde Schoolkantine

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Centrale eindexamens

De centrale, schriftelijke eindexamens zijn vandaag van start gegaan. Een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Wij wensen de leerlingen, maar ook hun ouders, vrienden en familie, heel veel succes! 

Leerlingen van vmbo basis en kader zijn al eerder gestart met hun praktijkexamens.

Op de website van het ministerie is het examenrooster te vinden:

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2019?p=2&t=1;2.

Het eerste tijdvak gaat over de examens die vandaag beginnen en lopen tot 22 mei. Op 12 juni horen de leerlingen hiervan de uitslag. Het tweede tijdvak behelst de herexamens voor leerlingen die (nog) niet alles gehaald hebben. Zij krijgen op 28 juni te horen of ze geslaagd zijn.

De diploma-uitreiking is op 3 en 4 juli.

285 nieuwe leerlingen voor het Bouwens

In maart maken kinderen uit groep 8 de keuze voor hun middelbare school. Op het Bouwens van der Boijecollege schreven maar liefst 285 leerlingen zich in tijdens de aanmelddagen van 18 en 19 maart. Daarmee meldden zich meer leerlingen aan dan verwacht werd.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Het Bouwens is blij met het aantal van 285 nieuwe brugklasleerlingen in het nieuwe schooljaar. Het vertrouwen dat leerlingen en ouders hiermee laten zien, motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan mogelijkheden voor talentonderwijs, heeft het Bouwens het Technasium-predicaat ontvangen en is het gymnasium doorontwikkeld. De erkenning van Excellente scholen voor vmbo-basis was natuurlijk al een mooie mijlpaal, maar dit ook verder doorontwikkelen voor nieuwe leerlingen maakt die erkenning nog mooier.

Wij kijken er naar uit om met en voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders het onderwijs de komende jaren vorm te geven.

Geen Agora-onderwijs op het Bouwens

Na een uitgebreide verkenning is besloten dat het Bouwens van der Boijecollege komend schooljaar geen Agora-onderwijs zal verzorgen. Wel staat de school open voor vernieuwende onderwijsstromen die passen bij het huidige onderwijs en de vraag van ouders en leerlingen uit de regio.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel en het Bouwens zijn in september met elkaar in gesprek gegaan. Bij deze verkenning is onderzocht waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Door beide partijen is hier flink in geïnvesteerd. Er zijn diverse gesprekken geweest waarin de mogelijkheden verkend zijn. In december heeft een bijeenkomst met ouders en belangstellenden plaatsgevonden.

De gesprekken met de vertegenwoordigers van de initiatiefgroep hebben ertoe geleid dat het Bouwens heeft besloten om de verkenning niet verder voort te zetten. Zij concluderen dat het partnership niet gaat werken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Uit de gesprekken kwam naar voren dat we er een andere zienswijze op nahouden hoe deze samenwerking vorm zou moeten krijgen. Het Bouwens is al actief aan de slag met vernieuwende, persoonlijke onderwijsstromen, zoals Big Picture Learning en technasium. Daarom paste het ook om de verkenning aan te gaan met Agora. Maar wij hebben onze visie en inzichten op de ontwikkeling van onderwijs. Daar moet ruimte voor zijn binnen een samenwerking en dat hebben wij helaas niet zo ervaren.”

Inhoud geven aan leerbehoeften

Voor het Bouwens is het stopzetten van deze verkenning geen reden om stil te staan. Ze zien juist veel kansen. Samen met kindpartners uit het primair en voortgezet onderwijs, ouders én leerlingen zal het Bouwens het traject verder voortzetten om de leerbehoeften binnen de regio in kaart te brengen en daar inhoud aan geven. Hiervoor zijn reeds goede contacten met onder andere Stichting Prisma, SOML, Stichting Akkoord!-po en Kindcentrum Meijel.

Annemarie Lukassen: “We vinden het belangrijk om de signalen vanuit de gemeente Peel en Maas serieus te nemen. We merken ook dat ouders en leerlingen steeds meer de behoefte hebben om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onderwijs. Door collega-scholen van stichting LVO, ook binnen het eigen cluster Noord,  is al veel ervaring opgedaan met andere stromingen binnen het onderwijs. In het traject dat op korte termijn opgestart wordt, zullen we de wensen en mogelijkheden inventariseren. We snappen dat het teleurstellend kan zijn voor betrokken partijen die hier hun energie in hebben gestoken. Maar we gaan door, samen met een brede groep betrokkenen”.

De geplande bijeenkomst op 19 februari met de Initiatiefgroep en het Bouwens zal niet doorgaan op het Bouwens. Meer informatie over deze bijeenkomst leest u hier.

Terugblik open huis

Was u erbij tijdens de open avond? Fijn dat u er was! We vonden het een gezellige avond. Foto’s van het open huis zijn op onze Facebookpagina te vinden.

Uitslag prijsvraag open huis Natuurkunde

Tijdens het open huis van vrijdag 25 januari werden de bezoekers van het Natuurkunde lokaal naast een aantal proeven, die geweldig werden gepresenteerd door onze leerlingen, ook getest op natuurkundig inzicht middels een prijsvraag uit de Nationale WetenschapsQuiz van afgelopen jaar. Deze vraag ging over de onder de bezoekers bekende ‘bottle flip’ .

Het blaadje met het goede antwoord van Iris Engels uit Maasbree werd uit ingediende antwoorden getrokken. Zij heeft inmiddels de welverdiende prijs (een uitdeelzak chips) mogen ontvangen.

Hieronder ziet U de vraag en het antwoord.

Vraag 6: Bij de water bottle flip challenge is het de kunst om een flesje water zó te gooien, dat het na een salto staand landt. Wanneer het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld, is de kans het grootst dat dit lukt. Maar wat als het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld met vla, in plaats van water? Dan is de kans dat het flesje rechtop landt:

  • A. Even groot, de dichtheden van vla en water zijn immers vergelijkbaar.
  • B. Kleiner, want vla is stroperiger dan water.
  • C. Groter, want vla is stroperiger dan water.

B. Tijdens een bottle flip met water verspreidt de vloeistof zich door het flesje. Dat remt de draaisnelheid van de fles, doordat de massa gemiddeld verder van de draai-as terechtkomt. De lagere draaisnelheid vergroot de kans op een succesvolle landing. Vla is stroperiger dan water. Daardoor kan het zich tijdens de draai niet snel genoeg door het flesje verspreiden, en remt het de draaisnelheid niet zoals het water dat doet. De kans op een succesvolle bottle flip met een flesje vla is daardoor beduidend kleiner dan met een flesje water.

Feest op het Bouwens vanwege predicaat Excellente School

Vandaag was het feest op het Bouwens van der Boijecollege in Panningen. De school ontving alweer voor de derde keer het predicaat ‘Excellente School vmbo-basis’. Op feestelijke wijze overhandigde Martijn Sanders van het ministerie OC&W het predicaat aan vijf leerlingen van vmbo-basis.

Het predicaat Excellente School mag drie jaar gevoerd worden en is toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. “De jury is onder de indruk van de wijze waarop, door persoonlijke benadering van de leerling, school een plaats wordt waar je wil zijn, leren en werken. Dat kan als voorbeeld dienen voor andere scholen”, zo is te lezen in het juryrapport van het Bouwens. Met Big Picture Learning biedt de school sterke, persoonlijke begeleiding waarbij vanaf de start wordt uitgegaan van de interesse en leerbehoefte van de leerling. Hierdoor zijn leerlingen een stuk hoger gemotiveerd om naar school te gaan en is de vraag naar ondersteuning door deze leerlingen met maar liefst 80% afgenomen. Op het Bouwens staat persoonlijk maken van onderwijs hoog in het vaandel, omdat elke leerling uniek talent heeft.

Excellentieprofiel
De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat het Bouwens aan leerlingen van vmbo-basis onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. In de afgelopen periode namen 110 scholen/schoolsoorten deel aan het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek. Vandaag ontvingen in totaal 79 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2018.

Op vrijdag 25 januari vindt onze ‘Open avond’ plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met onze school en ons onderwijs.

Het Bouwens mag zich sinds 2015 Excellente school vmbo-basis noemen. Het juryrapport van het Bouwens is hier na te lezen 

Leerlingen voeren de regie over hun leerproces

Bouwens van der Boijecollege ontvangt oordeel ‘goed’ van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft de vmbo-basis afdeling van het Bouwens van der Boijecollege beoordeeld met ‘goed’. Dit is het hoogst haalbare oordeel dat een school kan ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Op het Bouwens zijn ze dan ook behoorlijk trots hierop.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “In juni heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. Zij zijn op ons verzoek gekomen. Wij hebben namelijk een aanvraag gedaan voor de verlenging van het predicaat ‘Excellente school’ voor de afdeling vmbo-basis. Een voorwaarde om dat predicaat te mogen ontvangen, is dat de school alles op orde heeft en als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dat is gelukt en daar zijn wij heel trots op.”

Leerlingen voeren de regie

Door de inspectie is gekeken naar het onderwijsproces, het schoolklimaat, de resultaten van het onderwijs en de kwaliteitszorg. In het rapport is te lezen dat het onderwijsaanbod van het Bouwens op het vmbo goed aansluit bij de vmbo-leerling. Het onderwijsconcept ‘Big Picture Learning’ is erop gericht om leren persoonlijk te maken en de leerling te laten leren vanuit zijn eigen interesses. Dankzij dit maatwerk zijn leerlingen intrinsiek gemotiveerd. Het docententeam heeft haar leerlingen goed in beeld en veel kennis in huis om hen goed te kunnen begeleiden en ondersteunen. Dit maakt dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Ook ziet de Onderwijsinspectie dat de koers die het team samen met de schoolleiding heeft uitgezet, wordt gedragen. Kenmerkend is de grote aandacht voor het leren van en met elkaar om de ambities van het team te realiseren: leerlingen die de regie voeren over hun leerproces en bewuste keuzes maken ten aanzien van hun toekomst.

In januari krijgt het Bouwens te horen of het predicaat ‘Excellente school’ verlengd wordt. Het inspectierapport is op de website van de Onderwijsinspectie te lezen. Op 25 januari vindt onze ‘Open avond’ plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de school.