Presentaties ouderavond vmbo

Onlangs vonden de ouderavonden plaats van het vmbo. De presentaties kunt u hieronder nalezen:

Somtoday en Itslearning

Het Bouwens maakt vanaf dit schooljaar gebruik van Somtoday en Itslearning. Hieronder wordt toegelicht hoe je hier kunt inloggen.

Somtoday

Inloggen op Somtoday kan vanaf 16 augustus. Somtoday is ons nieuwe  Leerling Administratie Systeem en vervangt Magister. In Somtoday kunnen leerlingen en ouders het lesrooster, cijfers, aan- en afwezigheid, NAW-gegevens en het huiswerk inzien. Zodra de ouderaccounts geactiveerd kunnen worden, ontvangt u van ons een mail met de bijbehorende inloggegevens.

Inloggen

Via deze website kun je inloggen op Somtoday: lvoa.somtoday.nl

  1. Klik vervolgens op Aanmelden.
  2. Vul je volledige gebruikersnaam in (dus hb00000000@leerling.hetbouwens.nl)
  3. Vul het bijbehorende wachtwoord in

Somtoday App

De Somtoday-apps in de app-store van je telefoon en/of tablet kunnen (nog) niet gebruikt worden. In de loop van schooljaar 2019-2020 activeren we de Somtoday-apps. Als het zover is dan sturen we je een berichtje.


Itslearning

Itslearning is onze Elektronische Leeromgeving (ELO). Leerlingen hebben hier vanaf 19 augustus toegang tot. In Itslearning krijgen leerlingen per vak toegang tot o.a. een planner/studiewijzer en het digitale lesmateriaal uit het bij Iddink bestelde boekenpakket. Daarnaast kunnen vakdocenten ook gebruik maken van digitale toetsen/overhoringen, taken klaarzetten of opdrachten die digitaal ingeleverd moeten worden.

Inloggen

Via deze website kun je inloggen op Itslearning: lvo.itslearning.com

  1. Klik vervolgens op Aanmelden met LINC (Office 365) account.
  2. Vul je volledige gebruikersnaam in (dus hb00000000@leerling.hetbouwens.nl)
  3. Vul het bijbehorende wachtwoord in

Itslearning App

De Itslearning App geeft leerlingen toegang tot Itslearing op het apparaat dat zij het meest gebruiken. De Itslearning App is te downloaden uit de app-stores:

   

Geslaagd op het Bouwens

Afgelopen vrijdag is de uitslag van het tweede tijdvak, de herexamens, bekend geworden. Het Bouwens is trots op haar geslaagden en feliciteert hen allen met het resultaat.

Van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo zijn alle leerlingen geslaagd, twee keer 100%. Voor de gemengd-theoretische leerweg komen we op een slagingspercentage van 98% uit, ook een mooie score. Voor zowel havo als vwo komen op het mooie resultaat van 89% uit.

Het harde werken door leerlingen en collega’s wordt met deze cijfers beloond. Een dikke proficiat voor iedereen!!!

Op woensdag 3 juli en donderdag 4 juli ontvangen de leerlingen hun diploma voor respectievelijk het vmbo en havo/vwo.

 

Een gouden schoolkantine schaal voor het Bouwens

Op het Bouwens van der Boijecollege kunnen leerlingen gezond eten. De school heeft de gouden Schoolkantine Schaal 2019 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten we zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. In mei 2017 ontving het Bouwens al de zilveren schoolkantine Schaal. 

Het Bouwens vindt het belangrijk dat leerlingen gezonde keuzes kunnen maken. Daarom werkt de school sinds 2017 samen met cateraar Zo-Vital. Bij de catering van Zo-vital staat gezond en lekker eten hoog in het vaandel. Het is dan ook een logische vervolgstap geweest om de kantine zo in te richten dat eerst de zilveren Schoolkantine schaal bemachtigd werd en nu de gouden. Luuk van Dokkum, hoofd Civiele Dienst van het Bouwens: “Met de cateraar hebben we bewust gekeken naar gezonde producten die we kunnen aanbieden, want gezond kan natuurlijk ook gewoon lekker zijn. Met het behalen van de gouden schaal bestaat 80% van het cateringaanbod uit een “betere” keuze. Zo-Vital geeft gezondere producten een hoofdrol, zonder ongezonde producten helemaal te verbannen. Ze maken de gezondere keuze aantrekkelijker, zodat onze leerlingen hier eerder voor kiezen”

Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in onze gezonde schoolkantine. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. Ook is er al langere tijd een watertappunt voor de leerlingen en medewerkers.

De Gezonde Schoolkantine

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

285 nieuwe leerlingen voor het Bouwens

In maart maken kinderen uit groep 8 de keuze voor hun middelbare school. Op het Bouwens van der Boijecollege schreven maar liefst 285 leerlingen zich in tijdens de aanmelddagen van 18 en 19 maart. Daarmee meldden zich meer leerlingen aan dan verwacht werd.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Het Bouwens is blij met het aantal van 285 nieuwe brugklasleerlingen in het nieuwe schooljaar. Het vertrouwen dat leerlingen en ouders hiermee laten zien, motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan mogelijkheden voor talentonderwijs, heeft het Bouwens het Technasium-predicaat ontvangen en is het gymnasium doorontwikkeld. De erkenning van Excellente scholen voor vmbo-basis was natuurlijk al een mooie mijlpaal, maar dit ook verder doorontwikkelen voor nieuwe leerlingen maakt die erkenning nog mooier.

Wij kijken er naar uit om met en voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders het onderwijs de komende jaren vorm te geven.

Feest op het Bouwens vanwege predicaat Excellente School

Vandaag was het feest op het Bouwens van der Boijecollege in Panningen. De school ontving alweer voor de derde keer het predicaat ‘Excellente School vmbo-basis’. Op feestelijke wijze overhandigde Martijn Sanders van het ministerie OC&W het predicaat aan vijf leerlingen van vmbo-basis.

Het predicaat Excellente School mag drie jaar gevoerd worden en is toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. “De jury is onder de indruk van de wijze waarop, door persoonlijke benadering van de leerling, school een plaats wordt waar je wil zijn, leren en werken. Dat kan als voorbeeld dienen voor andere scholen”, zo is te lezen in het juryrapport van het Bouwens. Met Big Picture Learning biedt de school sterke, persoonlijke begeleiding waarbij vanaf de start wordt uitgegaan van de interesse en leerbehoefte van de leerling. Hierdoor zijn leerlingen een stuk hoger gemotiveerd om naar school te gaan en is de vraag naar ondersteuning door deze leerlingen met maar liefst 80% afgenomen. Op het Bouwens staat persoonlijk maken van onderwijs hoog in het vaandel, omdat elke leerling uniek talent heeft.

Excellentieprofiel
De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat het Bouwens aan leerlingen van vmbo-basis onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. In de afgelopen periode namen 110 scholen/schoolsoorten deel aan het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek. Vandaag ontvingen in totaal 79 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2018.

Op vrijdag 25 januari vindt onze ‘Open avond’ plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met onze school en ons onderwijs.

Het Bouwens mag zich sinds 2015 Excellente school vmbo-basis noemen. Het juryrapport van het Bouwens is hier na te lezen