Proefwerkrooster van proefwerkweek 1

Van maandag 26 t/m vrijdag 30 november vindt de eerste proefwerkweek plaats.

Het proefwerkrooster hiervoor kun je hier bekijken.

Je kan het rooster bekijken per klas of per leerling (zoek op je eigen leerlingnummer).

Heel veel succes!

Op zoek naar Magister?

Het is even wennen, zo’n nieuwe website. We hebben er alles aan gedaan om de nieuwe site gebruiksvriendelijk(er) in te delen dan bij de oude site het geval was. Nu kregen we van een aantal leerlingen te horen dat ze Magister niet makkelijk meer kunnen vinden via de website. 

Magister is juist via de nieuwe website goed te bereiken. Als je helemaal rechtsboven kijkt, zie je naast het icoontje van Instagram ook een icoontje van Magister. Als je daarop klikt, dan ga je naar de website. Ook helemaal onderin is een link opgenomen.

Heb je via dit nieuwsbericht Magister gevonden? Dan kun je natuurlijk ook op de link klikken: https://hetbouwens.magister.net/

Leerlingen zingen bij opening gemeenschapshuis in Kepèl

Afgelopen weekend is het gemeenschapshuis in Panningen geopend. Vijf leerlingen van het Bouwens, Guusje en Robine Kamphuis, Dali Lucker, Janine Janssen en Nina Selen, hebben in wisselende combinaties liedjes gezongen, van hedendaagse hits tot bijzondere gospelklassiekers. Op basis van de reacties van het publiek hebben ze indruk gemaakt. Na afloop kregen ze een luid applaus en Paul Jacobs, secretaris van de stichting het gemeenschapshuis in Kepèl, sprak de hoop uit dat leerlingen gebruik gaan maken van de voorzieningen van deze ontmoetingsplaats.

Daarnaast openden 4 leerlingen van het Bouwens zaterdag tijdens het officiële gedeelte een kunstwerk: 270 handgeschilderde letters die samen een woordzoeker vormen. Ongeveer 100 Bouwens leerlingen werkten onder leiding van docenten Karin Smit – van Hensberg en Evelien Jakobs aan het 3 meter lange kunstwerk.

Welkom op onze nieuwe website

Met gepaste trots laten we weten dat vandaag onze nieuwe website in de lucht is gegaan. Na de nodige overleggen, bijeenkomsten en het herschrijven van informatie, konden we vandaag dan echt online gaan. Met de nieuwe website zijn we weer helemaal up-to-date!

Ondanks alle voorbereidingen zou het zomaar kunnen dat de site nog enkele kinderziektes bevat. Die zullen we er de komende weken uiteraard zo snel mogelijk uit halen. Valt u iets op? Laat het ons gerust weten!

Het Bouwens en initiatiefgroep Agora Maas en Peel in verkenningsfase

Het College van B&W van Peel en Maas heeft het verzoek tot het stichten van een openbare middelbare school in de gemeente afgewezen. De wensen van de initiatiefgroep Agora Maas en Peel kunnen volgens het college in al bestaande onderwijsorganisaties worden opgepakt.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel diende eind oktober vorig jaar een aanvraag in bij de minister van Onderwijs voor een nieuwe, openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Maasbree. Daar wil de initiatiefgroep dan ook een leerroute volgens de Agora-filosofie starten. Destijds vond het college het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming. De initiatiefgroep had hiermee echter wel een bal aan het rollen.

Na het verzoek van de initiatiefgroep aan Gedeputeerde Staten om te voorzien in openbaar voortgezet onderwijs, is de gemeente Peel en Maas in gesprek gegaan met Stichting LVO, Het Bouwens uit Panningen en de initiatiefgroep. Uit die gesprekken kwam onder meer naar voren dat Het Bouwens en de initiatiefgroep een verkenning ingaan, om te kijken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Deze verkenning wordt opgepakt vanuit twee verschillende identiteiten: die van Het Bouwens en die van Agora Maas en Peel. Beiden werken vanuit een eigen invalshoek. Het gaat hierbij niet om samensmelten of inbedden, maar om samenwerken; naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van Het Bouwens: “Wij verkennen momenteel mogelijkheden om recht te doen aan de vraag van de ouders en de leerbehoeften van de kinderen.” Judith van Weel, namens de initiatiefgroep: “Voor ons is het belangrijk dat het innovatieve en openbare karakter van de Agora leerfilosofie zichtbaar staat en herkend wordt door de ouders en kinderen die wij vertegenwoordigen.”

Agora is een leerfilosofie die uitgaat van ieders intrinsieke motivatie om te leren. Leerlingen hebben geen rooster, geen vakken en geen boeken, maar leren door challenges; uitdagingen die ze zelf opzetten en uitwerken. De docent is coach in dit leerproces, de leerling is eigenaar van zijn leerroute, waarin hij zijn eigen talenten en ontwikkelpunten in kaart brengt.

De gesprekken tussen Het Bouwens en de initiatiefgroep verlopen tot nu toe open en positief. Maar de uitkomst valt nog niet te voorspellen.

Toekomstmuziek op scholen: leerlingen aan het roer

Leerlingen die samen met de docent bepalen welke vakken ze volgen, Virtual Reality in de klas en de iPad als ondersteuning bij het leren. Het middelbaar onderwijs is in beweging. Steeds vaker worden klassikale lessen, waarbij één klas dezelfde lesstof krijgt, vervangen door lessen op maat. Vakken en lesstof sluiten steeds beter aan op de individuele belevingswereld en mogelijkheden van de leerling. Tijdens de ‘leermiddelenbeurs’ op het Dendron College in Horst worden ervaringen van nieuwe werkwijzen uitgewisseld met collega’s van het Bouwens in Panningen en het Raayland College uit Venray.

Maatwerkonderwijs heeft de toekomst. Op een groeiend aantal middelbare scholen wordt persoonlijk en adaptief onderwijs aangeboden. Ook de drie middelbare scholen in onze regio bewegen daarin mee. Zo worden lesmethodes aangepast aan de leerlingen, in plaats van dat de leerling zich moet voegen naar de methode. Op het Dendron College is er onder andere een iPad-klas, op het Bouwens wordt gewerkt volgens het Big Picture Learning en Raayland werkt met (gedeeltelijk) persoonlijke lesroosters.

Tijdens de leermiddelenbeurs op 2 oktober zijn ervaringen én toekomstplannen uitgewisseld. Ruim 400 docenten van drie scholen namen hierbij zelf plaats in de schoolbanken om kennis te maken met successen uit de praktijk. Zij werden door collega’s en andere sprekers meegenomen is de wereld van de nieuwste leermiddelen en lesmethoden. Met één doel: het beste onderwijs voor de leerlingen te kunnen realiseren.

Lijst schoolkosten/ouderbijdrage online

Via de mail hebben alle ouders een brief gekregen over de schoolkosten/ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019. Klik hier  om naar de pagina schoolkosten te gaan.

Groei aantal leerlingen voor het Bouwens

Er werd met spanning naar uitgekeken: de inschrijfdagen op het Bouwens op 19 en 20 maart. Op deze dagen konden nieuwe leerlingen uit groep 8 zich inschrijven. Dit jaar overtrof het aantal inschrijvingen alle verwachtingen. Maar liefst 293 leerlingen starten in augustus in de brugklas en 8 leerlingen in een ander schooljaar.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van het Bouwens, is trots op deze getallen.

Met de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar bevestigen de leerlingen en hun ouders hun keuze voor het Bouwens. We merken dat de keuze steeds eerder gemaakt wordt. Veel leerlingen beginnen al in groep 7 met zich te oriënteren op hun schoolkeuze. Daarom organiseren we veel activiteiten voor leerlingen van groep 7 en 8 om ze zo kennis te laten maken met ons onderwijs. We bieden naast het reguliere onderwijs ook gepersonaliseerd onderwijs aan, zoals Big Picture Learning in het vmbo. We vinden het belangrijk dat elke leerling zijn of haar talent kan ontwikkelen en zich kan ontplooien. Uiteraard willen we alle ouders en leerlingen van harte welkom heten en bedanken voor hun vertrouwen.

Ondanks dat Limburg een zogeheten ‘krimpregio’ is en te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen, is het totale aantal aanmeldingen voor de drie scholen van LVO Noord toegenomen.

Het Bouwens maakt onderdeel uit van dit cluster. Op het Dendron College in Horst starten 383 nieuwe leerlingen en op het Raayland College in Venray zijn dit er 272. Aantallen waar stichting LVO erg trots op is.