Rooster examentrainingen havo 5 en vwo 6

Voor de examenleerlingen van havo 5 en vwo 6 vervallen in de week van 15 t/m 19 april alle facultatieve lessen en worden er alleen maar examentrainingen gegeven waar de leerlingen zich voor in hebben kunnen schrijven.

Klik op deze link om de roosters van deze trainingen te kunnen bekijken.

285 nieuwe leerlingen voor het Bouwens

In maart maken kinderen uit groep 8 de keuze voor hun middelbare school. Op het Bouwens van der Boijecollege schreven maar liefst 285 leerlingen zich in tijdens de aanmelddagen van 18 en 19 maart. Daarmee meldden zich meer leerlingen aan dan verwacht werd.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Het Bouwens is blij met het aantal van 285 nieuwe brugklasleerlingen in het nieuwe schooljaar. Het vertrouwen dat leerlingen en ouders hiermee laten zien, motiveert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan mogelijkheden voor talentonderwijs, heeft het Bouwens het Technasium-predicaat ontvangen en is het gymnasium doorontwikkeld. De erkenning van Excellente scholen voor vmbo-basis was natuurlijk al een mooie mijlpaal, maar dit ook verder doorontwikkelen voor nieuwe leerlingen maakt die erkenning nog mooier.

Wij kijken er naar uit om met en voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders het onderwijs de komende jaren vorm te geven.

Geen Agora-onderwijs op het Bouwens

Na een uitgebreide verkenning is besloten dat het Bouwens van der Boijecollege komend schooljaar geen Agora-onderwijs zal verzorgen. Wel staat de school open voor vernieuwende onderwijsstromen die passen bij het huidige onderwijs en de vraag van ouders en leerlingen uit de regio.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel en het Bouwens zijn in september met elkaar in gesprek gegaan. Bij deze verkenning is onderzocht waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Door beide partijen is hier flink in geïnvesteerd. Er zijn diverse gesprekken geweest waarin de mogelijkheden verkend zijn. In december heeft een bijeenkomst met ouders en belangstellenden plaatsgevonden.

De gesprekken met de vertegenwoordigers van de initiatiefgroep hebben ertoe geleid dat het Bouwens heeft besloten om de verkenning niet verder voort te zetten. Zij concluderen dat het partnership niet gaat werken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “Uit de gesprekken kwam naar voren dat we er een andere zienswijze op nahouden hoe deze samenwerking vorm zou moeten krijgen. Het Bouwens is al actief aan de slag met vernieuwende, persoonlijke onderwijsstromen, zoals Big Picture Learning en technasium. Daarom paste het ook om de verkenning aan te gaan met Agora. Maar wij hebben onze visie en inzichten op de ontwikkeling van onderwijs. Daar moet ruimte voor zijn binnen een samenwerking en dat hebben wij helaas niet zo ervaren.”

Inhoud geven aan leerbehoeften

Voor het Bouwens is het stopzetten van deze verkenning geen reden om stil te staan. Ze zien juist veel kansen. Samen met kindpartners uit het primair en voortgezet onderwijs, ouders én leerlingen zal het Bouwens het traject verder voortzetten om de leerbehoeften binnen de regio in kaart te brengen en daar inhoud aan geven. Hiervoor zijn reeds goede contacten met onder andere Stichting Prisma, SOML, Stichting Akkoord!-po en Kindcentrum Meijel.

Annemarie Lukassen: “We vinden het belangrijk om de signalen vanuit de gemeente Peel en Maas serieus te nemen. We merken ook dat ouders en leerlingen steeds meer de behoefte hebben om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onderwijs. Door collega-scholen van stichting LVO, ook binnen het eigen cluster Noord,  is al veel ervaring opgedaan met andere stromingen binnen het onderwijs. In het traject dat op korte termijn opgestart wordt, zullen we de wensen en mogelijkheden inventariseren. We snappen dat het teleurstellend kan zijn voor betrokken partijen die hier hun energie in hebben gestoken. Maar we gaan door, samen met een brede groep betrokkenen”.

De geplande bijeenkomst op 19 februari met de Initiatiefgroep en het Bouwens zal niet doorgaan op het Bouwens. Meer informatie over deze bijeenkomst leest u hier.

Terugblik open huis

Was u erbij tijdens de open avond? Fijn dat u er was! We vonden het een gezellige avond. Foto’s van het open huis zijn op onze Facebookpagina te vinden.

Uitslag prijsvraag open huis Natuurkunde

Tijdens het open huis van vrijdag 25 januari werden de bezoekers van het Natuurkunde lokaal naast een aantal proeven, die geweldig werden gepresenteerd door onze leerlingen, ook getest op natuurkundig inzicht middels een prijsvraag uit de Nationale WetenschapsQuiz van afgelopen jaar. Deze vraag ging over de onder de bezoekers bekende ‘bottle flip’ .

Het blaadje met het goede antwoord van Iris Engels uit Maasbree werd uit ingediende antwoorden getrokken. Zij heeft inmiddels de welverdiende prijs (een uitdeelzak chips) mogen ontvangen.

Hieronder ziet U de vraag en het antwoord.

Vraag 6: Bij de water bottle flip challenge is het de kunst om een flesje water zó te gooien, dat het na een salto staand landt. Wanneer het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld, is de kans het grootst dat dit lukt. Maar wat als het flesje voor ongeveer 30 procent is gevuld met vla, in plaats van water? Dan is de kans dat het flesje rechtop landt:

  • A. Even groot, de dichtheden van vla en water zijn immers vergelijkbaar.
  • B. Kleiner, want vla is stroperiger dan water.
  • C. Groter, want vla is stroperiger dan water.

B. Tijdens een bottle flip met water verspreidt de vloeistof zich door het flesje. Dat remt de draaisnelheid van de fles, doordat de massa gemiddeld verder van de draai-as terechtkomt. De lagere draaisnelheid vergroot de kans op een succesvolle landing. Vla is stroperiger dan water. Daardoor kan het zich tijdens de draai niet snel genoeg door het flesje verspreiden, en remt het de draaisnelheid niet zoals het water dat doet. De kans op een succesvolle bottle flip met een flesje vla is daardoor beduidend kleiner dan met een flesje water.

Feest op het Bouwens vanwege predicaat Excellente School

Vandaag was het feest op het Bouwens van der Boijecollege in Panningen. De school ontving alweer voor de derde keer het predicaat ‘Excellente School vmbo-basis’. Op feestelijke wijze overhandigde Martijn Sanders van het ministerie OC&W het predicaat aan vijf leerlingen van vmbo-basis.

Het predicaat Excellente School mag drie jaar gevoerd worden en is toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. “De jury is onder de indruk van de wijze waarop, door persoonlijke benadering van de leerling, school een plaats wordt waar je wil zijn, leren en werken. Dat kan als voorbeeld dienen voor andere scholen”, zo is te lezen in het juryrapport van het Bouwens. Met Big Picture Learning biedt de school sterke, persoonlijke begeleiding waarbij vanaf de start wordt uitgegaan van de interesse en leerbehoefte van de leerling. Hierdoor zijn leerlingen een stuk hoger gemotiveerd om naar school te gaan en is de vraag naar ondersteuning door deze leerlingen met maar liefst 80% afgenomen. Op het Bouwens staat persoonlijk maken van onderwijs hoog in het vaandel, omdat elke leerling uniek talent heeft.

Excellentieprofiel
De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat het Bouwens aan leerlingen van vmbo-basis onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. In de afgelopen periode namen 110 scholen/schoolsoorten deel aan het traject Excellente Scholen. Hun excellentieprofielen zijn zorgvuldig beoordeeld door de onafhankelijke jury middels dossieronderzoek, een dialoog en een jurybezoek. Vandaag ontvingen in totaal 79 scholen en schoolsoorten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2018.

Op vrijdag 25 januari vindt onze ‘Open avond’ plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met onze school en ons onderwijs.

Het Bouwens mag zich sinds 2015 Excellente school vmbo-basis noemen. Het juryrapport van het Bouwens is hier na te lezen 

Leerlingen voeren de regie over hun leerproces (persbericht)

Bouwens van der Boijecollege ontvangt oordeel ‘goed’ van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie heeft de vmbo-basis afdeling van het Bouwens van der Boijecollege beoordeeld met ‘goed’. Dit is het hoogst haalbare oordeel dat een school kan ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs. Op het Bouwens zijn ze dan ook behoorlijk trots hierop.

Annemarie Lukassen, locatiedirecteur: “In juni heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school. Zij zijn op ons verzoek gekomen. Wij hebben namelijk een aanvraag gedaan voor de verlenging van het predicaat ‘Excellente school’ voor de afdeling vmbo-basis. Een voorwaarde om dat predicaat te mogen ontvangen, is dat de school alles op orde heeft en als ‘goed’ wordt beoordeeld. Dat is gelukt en daar zijn wij heel trots op.”

Leerlingen voeren de regie

Door de inspectie is gekeken naar het onderwijsproces, het schoolklimaat, de resultaten van het onderwijs en de kwaliteitszorg. In het rapport is te lezen dat het onderwijsaanbod van het Bouwens op het vmbo goed aansluit bij de vmbo-leerling. Het onderwijsconcept ‘Big Picture Learning’ is erop gericht om leren persoonlijk te maken en de leerling te laten leren vanuit zijn eigen interesses. Dankzij dit maatwerk zijn leerlingen intrinsiek gemotiveerd. Het docententeam heeft haar leerlingen goed in beeld en veel kennis in huis om hen goed te kunnen begeleiden en ondersteunen. Dit maakt dat leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Ook ziet de Onderwijsinspectie dat de koers die het team samen met de schoolleiding heeft uitgezet, wordt gedragen. Kenmerkend is de grote aandacht voor het leren van en met elkaar om de ambities van het team te realiseren: leerlingen die de regie voeren over hun leerproces en bewuste keuzes maken ten aanzien van hun toekomst.

In januari krijgt het Bouwens te horen of het predicaat ‘Excellente school’ verlengd wordt. Het inspectierapport is op de website van de Onderwijsinspectie te lezen. Op 25 januari vindt onze ‘Open avond’ plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de school.

Op zoek naar Magister?

Het is even wennen, zo’n nieuwe website. We hebben er alles aan gedaan om de nieuwe site gebruiksvriendelijk(er) in te delen dan bij de oude site het geval was. Nu kregen we van een aantal leerlingen te horen dat ze Magister niet makkelijk meer kunnen vinden via de website. 

Magister is juist via de nieuwe website goed te bereiken. Als je helemaal rechtsboven kijkt, zie je naast het icoontje van Instagram ook een icoontje van Magister. Als je daarop klikt, dan ga je naar de website. Ook helemaal onderin is een link opgenomen.

Heb je via dit nieuwsbericht Magister gevonden? Dan kun je natuurlijk ook op de link klikken: https://hetbouwens.magister.net/

Leerlingen zingen bij opening gemeenschapshuis in Kepèl

Afgelopen weekend is het gemeenschapshuis in Panningen geopend. Vijf leerlingen van het Bouwens, Guusje en Robine Kamphuis, Dali Lucker, Janine Janssen en Nina Selen, hebben in wisselende combinaties liedjes gezongen, van hedendaagse hits tot bijzondere gospelklassiekers. Op basis van de reacties van het publiek hebben ze indruk gemaakt. Na afloop kregen ze een luid applaus en Paul Jacobs, secretaris van de stichting het gemeenschapshuis in Kepèl, sprak de hoop uit dat leerlingen gebruik gaan maken van de voorzieningen van deze ontmoetingsplaats.

Daarnaast openden 4 leerlingen van het Bouwens zaterdag tijdens het officiële gedeelte een kunstwerk: 270 handgeschilderde letters die samen een woordzoeker vormen. Ongeveer 100 Bouwens leerlingen werkten onder leiding van docenten Karin Smit – van Hensberg en Evelien Jakobs aan het 3 meter lange kunstwerk.

Het Bouwens en initiatiefgroep Agora Maas en Peel in verkenningsfase

Het College van B&W van Peel en Maas heeft het verzoek tot het stichten van een openbare middelbare school in de gemeente afgewezen. De wensen van de initiatiefgroep Agora Maas en Peel kunnen volgens het college in al bestaande onderwijsorganisaties worden opgepakt.

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel diende eind oktober vorig jaar een aanvraag in bij de minister van Onderwijs voor een nieuwe, openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in Maasbree. Daar wil de initiatiefgroep dan ook een leerroute volgens de Agora-filosofie starten. Destijds vond het college het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming. De initiatiefgroep had hiermee echter wel een bal aan het rollen.

Na het verzoek van de initiatiefgroep aan Gedeputeerde Staten om te voorzien in openbaar voortgezet onderwijs, is de gemeente Peel en Maas in gesprek gegaan met Stichting LVO, Het Bouwens uit Panningen en de initiatiefgroep. Uit die gesprekken kwam onder meer naar voren dat Het Bouwens en de initiatiefgroep een verkenning ingaan, om te kijken waar mogelijkheden liggen voor samenwerking. Deze verkenning wordt opgepakt vanuit twee verschillende identiteiten: die van Het Bouwens en die van Agora Maas en Peel. Beiden werken vanuit een eigen invalshoek. Het gaat hierbij niet om samensmelten of inbedden, maar om samenwerken; naast elkaar bestaan en elkaar versterken. Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van Het Bouwens: “Wij verkennen momenteel mogelijkheden om recht te doen aan de vraag van de ouders en de leerbehoeften van de kinderen.” Judith van Weel, namens de initiatiefgroep: “Voor ons is het belangrijk dat het innovatieve en openbare karakter van de Agora leerfilosofie zichtbaar staat en herkend wordt door de ouders en kinderen die wij vertegenwoordigen.”

Agora is een leerfilosofie die uitgaat van ieders intrinsieke motivatie om te leren. Leerlingen hebben geen rooster, geen vakken en geen boeken, maar leren door challenges; uitdagingen die ze zelf opzetten en uitwerken. De docent is coach in dit leerproces, de leerling is eigenaar van zijn leerroute, waarin hij zijn eigen talenten en ontwikkelpunten in kaart brengt.

De gesprekken tussen Het Bouwens en de initiatiefgroep verlopen tot nu toe open en positief. Maar de uitkomst valt nog niet te voorspellen.

Toekomstmuziek op scholen: leerlingen aan het roer

Leerlingen die samen met de docent bepalen welke vakken ze volgen, Virtual Reality in de klas en de iPad als ondersteuning bij het leren. Het middelbaar onderwijs is in beweging. Steeds vaker worden klassikale lessen, waarbij één klas dezelfde lesstof krijgt, vervangen door lessen op maat. Vakken en lesstof sluiten steeds beter aan op de individuele belevingswereld en mogelijkheden van de leerling. Tijdens de ‘leermiddelenbeurs’ op het Dendron College in Horst worden ervaringen van nieuwe werkwijzen uitgewisseld met collega’s van het Bouwens in Panningen en het Raayland College uit Venray.

Maatwerkonderwijs heeft de toekomst. Op een groeiend aantal middelbare scholen wordt persoonlijk en adaptief onderwijs aangeboden. Ook de drie middelbare scholen in onze regio bewegen daarin mee. Zo worden lesmethodes aangepast aan de leerlingen, in plaats van dat de leerling zich moet voegen naar de methode. Op het Dendron College is er onder andere een iPad-klas, op het Bouwens wordt gewerkt volgens het Big Picture Learning en Raayland werkt met (gedeeltelijk) persoonlijke lesroosters.

Tijdens de leermiddelenbeurs op 2 oktober zijn ervaringen én toekomstplannen uitgewisseld. Ruim 400 docenten van drie scholen namen hierbij zelf plaats in de schoolbanken om kennis te maken met successen uit de praktijk. Zij werden door collega’s en andere sprekers meegenomen is de wereld van de nieuwste leermiddelen en lesmethoden. Met één doel: het beste onderwijs voor de leerlingen te kunnen realiseren.