Presentatie ouderavonden vmbo

Onlangs vonden de ouderavonden plaats van vmbo klas 2, 3 en 4. De presentaties zijn hieronder te downloaden:

De presentaties van vmbo-basis en vmbo-kader volgen nog.

Wijzigingen in jaarplanning

De komende weken zijn er enkele wijzigingen in de jaarplanner. Dit is al aangepast op de website en in Somtoday, maar voor de volledigheid zijn deze ook hieronder te vinden.

Bouwensweek is vervallen

In onze jaarplanning was de week van 28 september tot en met 2 oktober gereserveerd als Bouwensweek. Doordat buitenschoolse activiteiten vanwege covid-19 zijn komen te vervallen is besloten om de lessen volgens het rooster door te laten gaan. De screeningsactiviteiten voor de brugklassen en interne voorlichtingsactiviteiten in het kader van LOB voor havo-3 en vwo-3 gaan echter wel door. In Somtoday worden eventuele wijzigingen voor deze groepen opgenomen.

Vrije lesmiddag

In de jaarplanner stond op 13 oktober een lesvrije middag gepland, omdat onze medewerkers dan een organisatiemiddag hebben. Vanwege de situatie rondom corona hebben we besloten om deze organisatiemiddag te vervroegen naar dinsdag 29 september. Dit betekent dat leerlingen op dinsdag 29 september een lesvrije middag hebben vanaf 12.30 uur en niet meer op 13 oktober.

Nieuw rooster

Op 5 oktober zal, wegens enkele wijzigingen, een nieuw rooster in gaan. Ook die wijzigingen worden op de gebruikelijke manier via Somtoday gecommuniceerd.

 

Bereikbaarheid Somtoday (update)

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn er technische problemen met het schooladministratiesysteem Somtoday sinds de start van het nieuwe schooljaar. Hierdoor ervaren alle gebruikers overlast. Het inloggen lukt soms niet, het programma is erg traag, data wordt niet altijd goed ververst in de app of Somtoday is onbereikbaar.

Uiteraard werkt de leverancier met man en macht om de performance en de bereikbaarheid te verbeteren en ze verwachten deze week nog nodig te hebben om de technische omgeving zo in te regelen dat de software weer naar behoren werkt.

Kijk op onderstaande link voor de status en of er storingen zijn: https://som.today/status/

Excuses voor de overlast.


Bericht van Somtoday zelf voor ouders en leerlingen:

Beste ouders en leerlingen,

Het eerste wat we willen zeggen, is sorry! Sorry voor het ongemak dat je ongetwijfeld ervaart met Somtoday. En sorry dat het zo lang duurt. Belangrijk om te weten: je kunt het beste werken via de app en niet via de website.

Achtergrond verstoringen

Afgelopen zomer is Somtoday overgestapt op een nieuwe database. Deze overgang was noodzakelijk om gereed te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Dit moet tijdens een zomervakantie gebeuren, omdat het overzetten van alle data veel tijd in beslag neemt. Deze overgang leidt, nu de gebruikers actief zijn, tot verstoringen in Somtoday.

We begrijpen de impact die de verstoringen hebben voor jou als leerling en/of ouder. We weten ook dat we je geduld enorm op de proef stellen en werken met man en macht om de situatie te verbeteren. De focus en prioriteit van onze hele organisatie liggen volledig op het oplossen van deze performance-problemen. Zie ook de FAQ over de verstoringen.

We houden je op de hoogte en gaan ervan uit dat we snel goed nieuws voor je hebben.

Met vriendelijke groet,

Gerben Hilberink
Manager Somtoday

Start schooljaar

Beste ouders en leerlingen,

Hopelijk hebben jullie, na het bijzondere schooljaar 2019-2020 een mooie zomer beleefd.

Vandaag start het nieuwe schooljaar en hierij wil ik jullie informeren over de eerste dagen en hoe het Bouwens omgaat met de huidige maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Voor de maatregelen verwijs ik jullie naar de brief die als bijlage is bijgevoegd.

Programma brugklassen: vanaf dinsdag 25 augustus start de introductieweek voor de brugklassers die duurt tot en met vrijdag 28 augustus. Daarover is deze informatie verstuurd bij de start van de zomervakantie. De brugklasleerlingen starten op maandag 31 augustus met de lessen volgens rooster.

Voor de overige leerjaren is het programma voor de komende week als volgt:

  • Maandag 24 augustus, 9.00 uur: boeken ophalen. Lokalenschema is aanwezig op school.
  • Dinsdag 25 augustus, introductiedag. Informatie wordt per leerjaar en leerstroom verstuurd en maandagmiddag wordt op de website het lokalenschema voor de introductie geplaatst.
  • Vanaf woensdag 26 starten de lessen volgens rooster.

De klassen- en clusterindeling is voor een groot deel afhankelijk van keuzes van profielen, keuzevakken en groepsgroottes, daardoor is het wisselen van klas niet vanzelfsprekend.

Inloggen Somtoday

Gedurende de zomervakantie is Somtoday niet beschikbaar geweest en was het niet mogelijk om in te loggen in Somtoday. Vanaf heden is Somtoday weer beschikbaar. Uw inloggegevens hiervoor zijn niet gewijzigd. Uw gebruikersnaam is uw e-mail adres. U kunt ook kiezen voor wachtwoord vergeten. Mocht het onverhoopt toch niet lukken kunt u een e-mail sturen naar info@hetbouwens.nl.

Tot slot wil ik iedereen een goed schooljaar toewensen!

Download hier de brief met alle informatie over start schooljaar 20-21

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Met het geld wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

Door de acceptatie van deze gezamenlijke subsidieaanvraag ziet het samenwerkingsverband tussen vmbo-scholen van Stichting LVO, OGVO, SOML, Citaverde College en de MBO-scholen Gilde Opleidingen en Citaverde College een geweldige kans om leerlingen in de regio Noord- en Midden-Limburg toegang te bieden tot een breed scala aan opleidingen in de techniek en technologie en daarmee de regionale economie te versterken. Het Bouwens is één van deze scholen.

Deze ambitie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Scholen kampen de laatste jaren met een afnemend aantal leerlingen vanwege de krimp en een tekort aan techniekdocenten. Dat staat op gespannen voet met de sterk gestegen vraag naar geschoold personeel in de technieksector. De besturen, hun onderwijslocaties en de bedrijven zijn daardoor doordrongen van de urgentie van dit probleem. Ze werken al geruime tijd intensief samen aan de onderlinge afstemming en samenwerking bij hun techniek- en technologieopleidingen en in het regionaal delen van kennis en ervaringen.

Investeringen Noord- en Midden-Limburg

Besturen en hun scholen in Noord- en Midden-Limburg hebben de afgelopen jaren al geïnvesteerd in doorlopende leerlijnen, intensieve(re) samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en tussen opleiders en het bedrijfsleven. Op het gebied van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo is veel gerealiseerd. Een aantal scholen verbreedde die leerlijn zelfs al met het basisonderwijs. Naast deze inhoudelijke vernieuwing zijn de netwerken en onderlinge relaties belangrijk versterkt.

In oktober 2018 startten de besturen en hun scholen samen met het regionale bedrijfsleven met de opzet van regionale plannen voor een sterk dekkend en vernieuwend technisch onderwijs voor de regio Noord- en Midden Limburg. Door de toekenning van de subsidie Sterk Techniek Onderwijs kan nu worden voortgebouwd op hetgeen tot nu toe tot stand is gebracht. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd voor een nieuwe impuls voor techniek in het onderwijs en de aansluiting op de regionale arbeidsmarkt.

Minister van OCW erkent Opleidingsschool Noord-Limburg

‘Leraar worden is meer dan bekwaam worden’

Op 19 juni 2020 heeft de minister van OCW aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) erkend als opleidingsschool. Het Bouwens van der Boijecollege is een van de partners van OSNL. Na een intensieve samenwerking tussen betrokken partijen is de erkenning een resultaat om trots op te zijn. Leraar worden is meer dan bekwaam worden.

OSNL heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant opleidingsschool naar een volwaardige en officieel erkende opleidingsschool. De erkenning, middels een accreditatietraject door de NVAO, is een keurmerk voor kwaliteit. OSNL voldoet hiermee aan alle criteria om een volwaardige leeromgeving te bieden voor aankomende leraren, vormgegeven door professionele opleidingsteams en binnen een heldere kwaliteitscultuur. 

Krachten bundelen in Noord-Limburg

Door de krachten te bundelen en studenten samen op te leiden ‘in eigen huis’ ontstaat een optimale aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk. Met als resultaat: leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, die sterk zijn in talentontwikkeling en die in een snel veranderende omgeving leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Theorie en praktijk gaan binnen OSNL hand in hand. Aankomende leraren volgen zo’n 40% van hun opleiding binnen de deelnemende scholen en maken zo kennis met diverse onderwijsconcepten en het onderwijsaanbod in de regio. Op deze manier hopen we hen te behouden voor de regionale arbeidsmarkt.

Partnerschap

Opleidingsschool Noord-Limburg is een partnerschap waarbinnen het Dendron College, Raayland College en het Bouwens (vanuit LVO regio Noord), de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN, HAN ALO, HAN Masters, de Radboud Docenten Academie en de drie OGVO-scholen Valuascollege, College den Hulster en het Blariacumcollege samen aankomende leraren opleiden.

Meer informatie: https://opleidingsschoolnoordlimburg.nl/

Voordelige laptop aanschaffen via Studywise

Werk je tijdens of na de lessen met een laptop of ga je dit volgend schooljaar doen? En ben je op zoek naar een goede laptop voor een leuke prijs? Kijk dan eens in de webshop van Studywise.

In de webshop van Studywise hebben we twee verschillende laptops geselecteerd. Deze modellen kunnen we als LVO-scholen goedkoop aanbieden met extra garantie. Hiermee schaf je een goede laptop waarmee je direct aan de slag kunt. Op alle laptops die besteld worden via Studywise ontvang je gratis twee jaar fabrieksgarantie. Je kunt die garantie uitbreiden door voor het garantiepakket “Garantie en Reparatie” te kiezen.

De Probook X360 11,6 inch is ideaal voor leerlingen die regelmatig een robuust apparaat mee naar school nemen. En je krijgt hier ook nog een gratis wetenschappelijke rekenmachine bij! Via de website kun je tevens een passende sleeve of rugzak bestellen.

Kijk snel op: https://shop.studywise.nl/lvo-het-bouwens/

Ben jij oud-leerling van het Bouwens?

Ben jij oud-leerling van het Bouwens en heb je LinkedIn? Geef dit dan aan in je profiel. Via ‘alumni’ kun je in één oogopslag de carrière van oud-leerlingen zien en welk werk of studie ze nu doen.

Hoe kun je dit aangeven in je profiel?

  • Ga naar LinkedIn en log in.
  • Klik rechtsboven op je profielfoto en kies voor ‘Profiel weergeven’
  • Ga naar het onderdeel ‘Opleiding’
  • Voeg hier ‘Bouwens van der Boije College’ toe (met logo). Heb je hier het Bouwens al ingevuld? Bewerk dan dit veld en kies voor ‘Bouwens van der Boije College’ met logo.
  • Je wordt nu toegevoegd aan de alumni.

Bekijk hier de pagina van het Bouwens:

https://www.linkedin.com/school/bouwens-van-der-boije-college/people/