Bouwens benoemd tot ‘superschool’!

Limburgse ‘superscholen’: ‘De leerling is belangrijk, niet de cijfers’

Het Citaverde College in Horst, het Bouwens in Panningen en Sint Ursula in Heythuysen zijn de drie Limburgse scholen die door Elsevier Weekblad zijn uitgeroepen tot ‘superschool’. Wat is hun geheim?

Bouwens superschool

De Limburger, 25-01-2021, door Carola de Boer

Meeloopdagen gaan helaas niet door

Normaal gesproken krijgen scholieren van groep 8 de mogelijkheid om meeloopdagen te volgen op het Bouwens. Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan, in verband met de Corona maatregelingen. Wij vinden dit heel erg jammer! Maar wat kan er wel? Vrijdag 29 januari kun je toch een kijkje nemen op school met onze virtuele tour. Ook hebben we aan jouw basisschool aangeboden om aan te sluiten bij een online les samen met twee brugklasleerlingen. Heb je nu al vragen dan kun je ons bereiken door een mail te sturen naar instroom@hetbouwens.nl.

Nieuwsupdate Technasium

De eerste periode van het schooljaar is inmiddels voorbij. Dat betekent dat we bij O&O de eerste projecten van dit schooljaar hebben
afgerond en een start hebben gemaakt met het tweede project.

Lees snel onze nieuwsupdate

Technasium 2020-2021 – Update 1

Powerpoint overstap vmbo-gt naar havo

Dinsdag 15 december heeft de ouderavond overstap vmbo naar havo plaatsgevonden. Bijgevoegd treft u de presentatie aan die daar gegeven is.

PowerPoint presentaties voorlichting profielkeuze vmbo2

Dinsdag 8 december heeft de voorlichting profielkeuze plaatsgevonden voor vmbo 2. Heeft u de voorlichting gemist of wilt u alles nog eens rustig nalezen? Dat kan. De PowerPoint presentaties zijn in te zien op de pagina vmbo profielkeuze leerjaar 2.

Uitzendingen informatieavonden

Onze jaarlijkse informatieavonden zijn dit schooljaar vanwege alle corona-maatregelen uitgezonden op Omroep P&M. Heb je dit gemist? Geen punt. Kijk hieronder de informatieavond van het vmbo óf die van havo/vwo terug.

Vmbo

Havo/vwo

Presentatie ouderavonden vmbo

Onlangs vonden de ouderavonden plaats van vmbo klas 2, 3 en 4. De presentaties zijn hieronder te downloaden:

De presentaties van vmbo-basis en vmbo-kader volgen nog.

Wijzigingen in jaarplanning

De komende weken zijn er enkele wijzigingen in de jaarplanner. Dit is al aangepast op de website en in Somtoday, maar voor de volledigheid zijn deze ook hieronder te vinden.

Bouwensweek is vervallen

In onze jaarplanning was de week van 28 september tot en met 2 oktober gereserveerd als Bouwensweek. Doordat buitenschoolse activiteiten vanwege covid-19 zijn komen te vervallen is besloten om de lessen volgens het rooster door te laten gaan. De screeningsactiviteiten voor de brugklassen en interne voorlichtingsactiviteiten in het kader van LOB voor havo-3 en vwo-3 gaan echter wel door. In Somtoday worden eventuele wijzigingen voor deze groepen opgenomen.

Vrije lesmiddag

In de jaarplanner stond op 13 oktober een lesvrije middag gepland, omdat onze medewerkers dan een organisatiemiddag hebben. Vanwege de situatie rondom corona hebben we besloten om deze organisatiemiddag te vervroegen naar dinsdag 29 september. Dit betekent dat leerlingen op dinsdag 29 september een lesvrije middag hebben vanaf 12.30 uur en niet meer op 13 oktober.

Nieuw rooster

Op 5 oktober zal, wegens enkele wijzigingen, een nieuw rooster in gaan. Ook die wijzigingen worden op de gebruikelijke manier via Somtoday gecommuniceerd.

 

Bereikbaarheid Somtoday (update)

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn er technische problemen met het schooladministratiesysteem Somtoday sinds de start van het nieuwe schooljaar. Hierdoor ervaren alle gebruikers overlast. Het inloggen lukt soms niet, het programma is erg traag, data wordt niet altijd goed ververst in de app of Somtoday is onbereikbaar.

Uiteraard werkt de leverancier met man en macht om de performance en de bereikbaarheid te verbeteren en ze verwachten deze week nog nodig te hebben om de technische omgeving zo in te regelen dat de software weer naar behoren werkt.

Kijk op onderstaande link voor de status en of er storingen zijn: https://som.today/status/

Excuses voor de overlast.


Bericht van Somtoday zelf voor ouders en leerlingen:

Beste ouders en leerlingen,

Het eerste wat we willen zeggen, is sorry! Sorry voor het ongemak dat je ongetwijfeld ervaart met Somtoday. En sorry dat het zo lang duurt. Belangrijk om te weten: je kunt het beste werken via de app en niet via de website.

Achtergrond verstoringen

Afgelopen zomer is Somtoday overgestapt op een nieuwe database. Deze overgang was noodzakelijk om gereed te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Dit moet tijdens een zomervakantie gebeuren, omdat het overzetten van alle data veel tijd in beslag neemt. Deze overgang leidt, nu de gebruikers actief zijn, tot verstoringen in Somtoday.

We begrijpen de impact die de verstoringen hebben voor jou als leerling en/of ouder. We weten ook dat we je geduld enorm op de proef stellen en werken met man en macht om de situatie te verbeteren. De focus en prioriteit van onze hele organisatie liggen volledig op het oplossen van deze performance-problemen. Zie ook de FAQ over de verstoringen.

We houden je op de hoogte en gaan ervan uit dat we snel goed nieuws voor je hebben.

Met vriendelijke groet,

Gerben Hilberink
Manager Somtoday

Start schooljaar

Beste ouders en leerlingen,

Hopelijk hebben jullie, na het bijzondere schooljaar 2019-2020 een mooie zomer beleefd.

Vandaag start het nieuwe schooljaar en hierij wil ik jullie informeren over de eerste dagen en hoe het Bouwens omgaat met de huidige maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Voor de maatregelen verwijs ik jullie naar de brief die als bijlage is bijgevoegd.

Programma brugklassen: vanaf dinsdag 25 augustus start de introductieweek voor de brugklassers die duurt tot en met vrijdag 28 augustus. Daarover is deze informatie verstuurd bij de start van de zomervakantie. De brugklasleerlingen starten op maandag 31 augustus met de lessen volgens rooster.

Voor de overige leerjaren is het programma voor de komende week als volgt:

  • Maandag 24 augustus, 9.00 uur: boeken ophalen. Lokalenschema is aanwezig op school.
  • Dinsdag 25 augustus, introductiedag. Informatie wordt per leerjaar en leerstroom verstuurd en maandagmiddag wordt op de website het lokalenschema voor de introductie geplaatst.
  • Vanaf woensdag 26 starten de lessen volgens rooster.

De klassen- en clusterindeling is voor een groot deel afhankelijk van keuzes van profielen, keuzevakken en groepsgroottes, daardoor is het wisselen van klas niet vanzelfsprekend.

Inloggen Somtoday

Gedurende de zomervakantie is Somtoday niet beschikbaar geweest en was het niet mogelijk om in te loggen in Somtoday. Vanaf heden is Somtoday weer beschikbaar. Uw inloggegevens hiervoor zijn niet gewijzigd. Uw gebruikersnaam is uw e-mail adres. U kunt ook kiezen voor wachtwoord vergeten. Mocht het onverhoopt toch niet lukken kunt u een e-mail sturen naar info@hetbouwens.nl.

Tot slot wil ik iedereen een goed schooljaar toewensen!

Download hier de brief met alle informatie over start schooljaar 20-21