Beste leerling, beste ouders,

Vanavond zal omroep P&M vanaf 18.00 uur een live uitzending verzorgen van de diploma-uitreiking van het Bouwens. Gedurende ruim twee uur wordt de diplomering in beeld gebracht via onder andere interviews, rapportages en optredens. De uitzending is live te volgen via Facebook en de website van omroep Peel en Maas.

Veel kijkplezier!

De teamleiders van de examenklassen

Lijst met benodigdheden volgt

Beste ouders,

We krijgen vragen binnen over de lijst met benodigdheden voor komend schooljaar. Die staat nog niet op de website, maar zal daar wel begin van de zomervakantie te vinden zijn. Hou daarvoor deze pagina in de gaten.

We zijn ermee bezig!

Minister van OCW erkent Opleidingsschool Noord-Limburg

‘Leraar worden is meer dan bekwaam worden’

Op 19 juni 2020 heeft de minister van OCW aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) erkend als opleidingsschool. Het Bouwens van der Boijecollege is een van de partners van OSNL. Na een intensieve samenwerking tussen betrokken partijen is de erkenning een resultaat om trots op te zijn. Leraar worden is meer dan bekwaam worden.

OSNL heeft zich in vier jaar tijd ontwikkeld van aspirant opleidingsschool naar een volwaardige en officieel erkende opleidingsschool. De erkenning, middels een accreditatietraject door de NVAO, is een keurmerk voor kwaliteit. OSNL voldoet hiermee aan alle criteria om een volwaardige leeromgeving te bieden voor aankomende leraren, vormgegeven door professionele opleidingsteams en binnen een heldere kwaliteitscultuur. 

Krachten bundelen in Noord-Limburg

Door de krachten te bundelen en studenten samen op te leiden ‘in eigen huis’ ontstaat een optimale aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk. Met als resultaat: leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, die sterk zijn in talentontwikkeling en die in een snel veranderende omgeving leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Theorie en praktijk gaan binnen OSNL hand in hand. Aankomende leraren volgen zo’n 40% van hun opleiding binnen de deelnemende scholen en maken zo kennis met diverse onderwijsconcepten en het onderwijsaanbod in de regio. Op deze manier hopen we hen te behouden voor de regionale arbeidsmarkt.

Partnerschap

Opleidingsschool Noord-Limburg is een partnerschap waarbinnen het Dendron College, Raayland College en het Bouwens (vanuit LVO regio Noord), de tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN, HAN ALO, HAN Masters, de Radboud Docenten Academie en de drie OGVO-scholen Valuascollege, College den Hulster en het Blariacumcollege samen aankomende leraren opleiden.

Meer informatie: https://opleidingsschoolnoordlimburg.nl/

Voordelige laptop aanschaffen via Studywise

Werk je tijdens of na de lessen met een laptop of ga je dit volgend schooljaar doen? En ben je op zoek naar een goede laptop voor een leuke prijs? Kijk dan eens in de webshop van Studywise.

In de webshop van Studywise hebben we twee verschillende laptops geselecteerd. Deze modellen kunnen we als LVO-scholen goedkoop aanbieden met extra garantie. Hiermee schaf je een goede laptop waarmee je direct aan de slag kunt. Op alle laptops die besteld worden via Studywise ontvang je gratis twee jaar fabrieksgarantie. Je kunt die garantie uitbreiden door voor het garantiepakket “Garantie en Reparatie” te kiezen.

De Probook X360 11,6 inch is ideaal voor leerlingen die regelmatig een robuust apparaat mee naar school nemen. En je krijgt hier ook nog een gratis wetenschappelijke rekenmachine bij! Via de website kun je tevens een passende sleeve of rugzak bestellen.

Kijk snel op: https://shop.studywise.nl/lvo-het-bouwens/

Schema inleveren boeken en kluissleutel

Hieronder zijn de schema’s te vinden voor het inleveren van de boeken en je kluissleutel. Dit schema en de boekenlijst ontvang je in week 22 ook per post.

Alle leerlingen van het vmbo leerjaar 2 t/m 4 leveren de boeken en de kluissleutel in op: woensdag 1 juli 2020

Alle leerlingen van havo/vwo bovenbouw leveren de boeken en de kluissleutel in op: donderdag 2 juli 2020

Leerlingen van de brugklassen en 2- en 3-havo/vwo leveren de boeken en kluissleutel in op: vrijdag 3 juli 2020

Fietsroute

Laatste weken van het schooljaar

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij informeer ik u over de invulling van de laatste weken van het schooljaar.

Tot en met 30 juni worden onderwijsactiviteiten voor leerlingen ingepland. Voor de onderbouwklassen zijn dit de lessen, voor de bovenbouw worden er ook toetsen ingepland. De reguliere toetsweek komt te vervallen voor alle leerlingen. Voor leerlingen die volgens een PTA werken, worden per leerstroom en per vak toetsen gepland. De communicatie hierover vindt per leerstroom plaats.

In het schooljaar 2020-2021 worden herkansingen en inhaaltoetsen ingeroosterd. Wij zullen daar extra momenten voor plannen en tevens zullen de huidige PTA’s aangepast worden naar volgend schooljaar. Leerlingen krijgen alle tijd en ruimte om hun schoolexamen goed af te ronden en zich goed voor te bereiden op het eindexamen.

Op 25 juni staat onze alternatieve personeelsdag gepland. In de ochtend worden inhaaltoetsen voor de bovenbouw ingepland, alle lessen van die dag komen te vervallen.

Op 1, 2 en 3 juli worden de boeken ingeleverd volgens een schema waarin rekening wordt gehouden met de RIVM-maatregelen.

Met instemming van de voltallige MR zijn de bevorderingscriteria aangepast naar de situatie waarin we ons bevinden:

Onderstaand principe wordt gehanteerd:

Iedere leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar, tenzij…

 1. dit niet in het belang van de leerling is
 2. de leerling teveel leerachterstanden heeft

en specifiek voor leerlingen uit de voorexamenklas:

 1. de leerling niet kan slagen met de cijfers die meegenomen worden naar het examenjaar,

Daarbij wordt het volgende proces gevolgd:

 1. De mentor neemt tussen 30 juni en 3 juli met u contact op over uw zienswijze voor de plaatsing van uw zoon of dochter in het schooljaar 2020-2021.
 2. Op 6 en 7 juli volgen de rapportvergaderingen.
 3. Op 8 juli hoort u van de mentor of uw zoon of dochter bevorderd wordt of dat er sprake is van een van de tenzij’s:
  1. Als dat niet het geval is, wordt de leerling bevorderd naar het volgende leerjaar.
  2. Als dat wel zo is, wordt een advies gegeven waarin de mentor onderbouwt waarom de leerling niet bevorderd kan worden, maar doubleert of afstroomt.
 4. Mocht u het niet eens zijn met het advies en de plaatsing, dan kunt u uiterlijk 10 juli voor 9.00 uur uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij de locatiedirecteur. De locatiedirecteur beslist uiterlijk 13 juli, 12.00 uur of de leerling tegen het advies in geplaatst wordt naar wens van de ouders. Het bezwaar, de onderbouwing en de beslissing worden opgenomen in het dossier van de leerling.

Wij zullen dit schooljaar geen fysiek rapport uitreiken.

In de week van 22 juni verwachten wij verdere informatie over de voortzetting, of aanpassing van de huidige maatregelen. De ervaringen die we deze periode hebben opgedaan, zullen we meenemen bij de inrichting van ons onderwijs na de zomervakantie.

Geslaagden: gefeliciteerd!

Hoera! Vandaag hangen er heel veel vlaggen uit in en om Panningen! Gefeliciteerd aan alle geslaagden die in dit bijzondere examenjaar met hun diploma op zak een nieuwe stap gaan maken: je hebt het verdiend! 

Moet je nog iets afronden? Dan wensen we je heel veel succes!

Weer naar school. Hoe ziet dat er dan uit? (reportage Omroep P&M)

We zijn afgelopen dinsdag begonnen met de lessen. Hoe zien die er nu op het Bouwens uit? Omroep P&M maakte hier een reportage over.

De eerste lesdag is volgens locatie-directeur Annemarie Lukassen goed verlopen. Met pijlen is de looprichting van de leerlingen aangegeven. Ook blijven de leerlingen in het klaslokaal en zijn er geen pauzes. Daarom duren de lessen 30 minuten in plaats van drie kwartier. Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen van kracht blijven, maar naar verwachting zal dit wel tot het eind van het schooljaar zo blijven.

 

 

Corona – verklaring bij o.a. hooikoorts

Gisteren stuurden we aan onze leerlingen en hun ouders een protocol met maatregelen rondom corona bij de terugkeer naar school. Daarin stond ook dat leerlingen met hooikoorts een medische verklaring mee naar school mee moeten nemen. Dat bleek onterecht, want huisartsen geven een dergelijke verklaring niet af. Daarom vragen we in dat geval aan de ouders een verklaring op te stellen. 

Waarom is een verklaring belangrijk?

Onze docenten zijn geen artsen. Zij zijn gevraagd dat als een leerling in de klas symptomen vertoont van Covid-19, om de leerling (ziek) naar huis te sturen. Niezen kan echter meerdere oorzaken hebben, zoals hooikoorts. Als bekend is dat uw zoon/dochter hooikoorts of een soortgelijke (chronische) aandoening heeft, dan vragen we u uw kind een verklaring mee te geven.

Wat staat er in de verklaring?

In deze verklaring zet u de voor- en achternaam van uw kind, de klas en welke aandoening uw kind heeft. Zet hier ook uw naam en telefoonnummer op, zodat we bij vragen contact met u kunnen opnemen. De leerling moet deze verklaring altijd bij zich hebben tijdens de lessen op school. Voor de volledigheid vragen we u dit ook aan de mentor door te geven.

Hooikoorts of Covid-19?

Voor hooikoorts geldt dat een aantal symptomen overeenkomen met dat van covid-19. Het RIVM legt uit wat het verschil is. Bekijk het filmpje van het RIVM ‘hooikoorts of het coronavirus’ op YouTube.

Adviesbureau Pius Park

Leerlingen van het Bouwens uit 4-vwo zijn voor het vak ANW gevraagd om advies te geven over de inrichting van het Pius Park Plein. Dat park ligt rondom het Bouwens. De leerlingen richtten daarvoor een ‘Jongeren Advies Bureau’ (JAB) op om zo in groepen tot een advies te komen. 

De opdrachtbrief werd 16 december 2019 door IVN en de werkgroep Pius Park aan de leerlingen uitgereikt.  Ze werden gevraagd om advies uit te brengen over de inrichting van het plein in het Pius Park. De functie van het plein moeten worden: ‘bewegen en ontmoeten’ en ‘het samenkomen van diverse doelgroepen die gebruik maken van het Pius Park’.

Om te komen tot een goed advies brachten de leerlingen een bezoek aan tuincentrum Herman Vaessen en gingen ze in gesprek met experts op het gebied van bomen en planten, vandalisme, verkeer, dementie en ouderen, waterhuishouding en sport.

Winnend advies 

Op 16 maart zouden de adviezen gepresenteerd worden door de JAB’s en een jury zou deze presentaties en de plannen beoordelen. Wegens de coronacrisis lag even alles stil. Maar afgelopen week hebben de juryleden alsnog de presentaties beoordeeld en digitaal bepaald dat het JAB Pura Natura (het adviesbureau van Irene, Jonas, Storm en Vyèn) het beste advies heeft opgesteld. Dit advies zal meegenomen worden bij de inrichting van het park.

Als dank voor hun bijdrage is er een bord gemaakt voor de winnaars. Dit bord zal in het park nabij de school komen te staan.

Lees hier het artikel van IVN over de samenwerking.