Artikelen door

Corona-update: verplichting mondkapjes

Beste leerlingen, beste ouders. Onze minister-president was heel duidelijk dinsdagavond: als we niets doen, heeft dat grote gevolgen voor ons land en stevenen we af op een totale lockdown. Ook op onze school is er een steeds groter wordende roep om duidelijkheid met betrekking tot het mondkapjesbeleid. Het eerder opgevolgde dringende advies wordt onvoldoende nageleefd. Veel […]

Corona-update, 2 oktober

Beste ouders en leerlingen, Hierbij een korte update van een aantal zaken die betrekking hebben op de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan én over de lessen op afstand. Daarnaast moet ik u melden dat we vandaag geïnformeerd zijn over een positieve besmetting bij één van onze medewerkers. Vanuit het bron- en contactonderzoek heeft […]

Presentatie ouderavonden vmbo

Onlangs vonden de ouderavonden plaats van vmbo klas 2, 3 en 4. De presentaties zijn hieronder te downloaden: Ouderavond klas vmbo-GT-2 Ouderavond klas vmbo-GT-3 Ouderavond klas vmbo-GT-4 De presentaties van vmbo-basis en vmbo-kader volgen nog.

Wijzigingen in jaarplanning

De komende weken zijn er enkele wijzigingen in de jaarplanner. Dit is al aangepast op de website en in Somtoday, maar voor de volledigheid zijn deze ook hieronder te vinden. Bouwensweek is vervallen In onze jaarplanning was de week van 28 september tot en met 2 oktober gereserveerd als Bouwensweek. Doordat buitenschoolse activiteiten vanwege covid-19 […]

Beslisboom corona

We blijven het belangrijk vinden dat iedereen de afspraken rondom covid-19 blijft volgen. We zien dat iedereen goed zijn best doet en willen jullie daarom bedanken voor jullie medewerking en inzet tot dusver. Zo zorgen we er samen voor om corona onder controle te houden. Beslisboom Hiernaast is een beslisboom te downloaden om jullie te […]

Corona-update, 11 september

Beste ouders en leerlingen, Afgelopen week hebben we ervaren dat corona niet weg is, maar in onze maatschappij nog duidelijk aanwezig is. Het belang van de maatregelen en goed zorgen voor elkaar is daarmee weer extra duidelijk geworden. Het is van belang dat we deze samen naleven zodat we fysiek onderwijs kunnen blijven geven. Afwezigheid […]

Bereikbaarheid Somtoday (update)

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn er technische problemen met het schooladministratiesysteem Somtoday sinds de start van het nieuwe schooljaar. Hierdoor ervaren alle gebruikers overlast. Het inloggen lukt soms niet, het programma is erg traag, data wordt niet altijd goed ververst in de app of Somtoday is onbereikbaar. Uiteraard werkt de leverancier met man en […]

Corona-update, 28 augustus

Beste leerlingen en ouders, Inmiddels hebben we de eerste week van het schooljaar achter de rug. Daarmee hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan als het gaat om het naleven van de maatregelen die toegepast zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zoals deze verleden week gecommuniceerd zijn, blijven intact. […]

Start schooljaar

Beste ouders en leerlingen, Hopelijk hebben jullie, na het bijzondere schooljaar 2019-2020 een mooie zomer beleefd. Vandaag start het nieuwe schooljaar en hierij wil ik jullie informeren over de eerste dagen en hoe het Bouwens omgaat met de huidige maatregelen ter verspreiding van het coronavirus. Voor de maatregelen verwijs ik jullie naar de brief die […]

Subsidie voor Sterk Techniekonderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Het vmbo-techniekonderwijs in Noord- en Midden Limburg krijgt vanuit de regeling Sterk Techniek Onderwijs 12 miljoen euro subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het techniekonderwijs verder te ontwikkelen. Met het geld wordt gewerkt aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de […]