9-4-2024 - 9-4-2024

Op deze dag zijn alle leerlingen vrij van lessen, met uitzondering van de bovenbouw van havo, vwo en gt. Op deze dag hebben de leerlingen van de bovenbouw van havo, vwo en gt herkansingen. De profielwerkstukkenavond gaat door.