Problemen met de leerling/ouder app

We horen van meerdere scholen dat leerlingen en verzorgers wel een pushnotificatie van een nieuw cijfer ontvangen, maar dat deze vervolgens niet zichtbaar is in de app. Het cijfer is wel in de ELO (via het internetbrowser) zichtbaar. Vermoedelijk betreft dit alleen iOS apparaten (Apple). We werken aan een oplossing!