Alle centrale praktijkexamens vmbo’ers geschrapt

Leerlingen van het vmbo sluiten hun profielvakken af met een schoolexamen.
De centrale praktijkexamens gaan dit jaar, net als de afgelopen twee jaar, niet door.

Lees het artikel dat hierover in De Limburger stond.