Even bijpraten…

Beste leerlingen en ouders,

Graag praat ik jullie bij over de situatie van de oplopende besmettingen, door de Omikronvariant. We weten inmiddels van deze variant dat deze erg besmettelijk is, maar dat de meeste leerlingen er niet heel erg ziek van worden. Op vrijdag 21 januari wordt er opnieuw een advies gegeven door het OMT, specifiek voor het onderwijs. Misschien betekent dit wederom een aanpassing in onze werkwijze, maar daar informeer ik u volgende week dan weer over.

Zoals aangegeven zijn de besmettingen deze week erg opgelopen, wat er toe heeft geleid dat we in verband met de organiseerbaarheid van het onderwijs verschillende klassen volledig thuis onderwijs laten volgen. De leerlingen en ouders die dit betreft, zijn hierover apart geïnformeerd. Daar waar mogelijk proberen wij het onderwijs zo lang als mogelijk fysiek te blijven organiseren en hebben hiervoor de eerder gecommuniceerde maatregelen voor uitgesteld. Hieronder informeer ik u over verschillende aspecten waar we de afgelopen vragen over hebben ontvangen.

Zelftesten, thuis en op school
Het dringend advies is om twee keer per week een zelftest te doen, thuis. Een negatieve uitslag betekent dat de leerling deel kan nemen aan het onderwijs en op school aanwezig mag zijn, een positieve zelftest betekent dat een officiële test aangevraagd moet worden.

Ook op school bestaat de mogelijkheid om een zelftest te doen voor leerlingen en medewerkers. Een medewerker van het Bouwens kan dit, uit voorzorg, voorstellen aan een leerling. Als u dit niet wenst, dan vragen wij de leerling naar huis te gaan en thuis een zelftest te doen, in het belang van het open houden van het onderwijs. We adviseren met name leerlingen die weten dat ze in nauw contact met een besmette leerling zijn geweest om de zelftest te doen. De GGD hanteert als nauw contact iemand die meer dan 15 minuten binnen anderhalve meter afstand van een besmet persoon is geweest.

Preventief thuisonderwijs voor een klas
Het aantal positieve testuitslagen, inclusief positieve zelftesten kan aanleiding geven om een klas uit voorzorg en in verband met de organiseerbaarheid van het onderwijs thuis te laten en online onderwijs aan te bieden. Hierover wordt overleg gevoerd met de veiligheidscoördinator van de school en de GGD. Een klas gaat dan voor een week over op thuisonderwijs en ouders ontvangen hier een mail over. Preventief thuisonderwijs betekent niet dat de volledige klas in quarantaine moet en de deur niet uit mag. Leerlingen die niet positief getest zijn en leerlingen die een negatieve zelftest hebben, hebben geen quarantaineverplichting vanuit het Bouwens.

Quarantaine
De quarantainemaatregelen zijn sinds afgelopen weekend aangepast. Je gaat in quarantaine als een huisgenoot positief getest is, tenzij je langer dan een week geleden geboosterd bent of minder dan acht weken geleden Corona hebt gehad. De quarantaineperiode duurt zeven dagen, maar na dag vijf mag je je laten testen en bij een negatieve uitslag hoef je de periode van zeven dagen niet uit te zitten. Maak daarbij gebruik van https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/.

Lessen volgen vanuit thuis
Zoals eerder gecommuniceerd ligt de focus op de lessen in de klas, zo lang als de school open is en zo lang we voor de betreffende klas niet volledig over zijn gegaan op thuisonderwijs. Omdat per klas nu meerdere leerlingen afwezig zijn, wordt voor de meeste lessen een link aangemaakt in Itslearning. We verwachten dan dat leerlingen via die link de instructies van de docent opvolgen en indien mogelijk zorgt de docent er voor dat de leerling thuis mee kan luisteren en weet welke opdrachten tijdens de les gemaakt worden. Dat zal niet voor ieder les mogelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan een les LO of een praktijkles.

Registratie
Wij waarderen het als u de school, eventueel per mail, blijft informeren over de afwezigheid en reden van afwezigheid zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen.

Ik hoop dat we door het opvolgen van de maatregelen, we zo lang als mogelijk het fysiek onderwijs open kunnen houden. Hierbij wil ik dan ook mijn dank uitspreken aan alle leerlingen en ouders voor hun bijdrage hieraan.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Lukassen, rector

Beslisboom 12 plus.pdf