Bijzonderheden n.a.v. lockdown 19 december-14 januari

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

In de persconferentie van 18 december jl. is een lockdown aangekondigd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen en om de druk op de zorg zo veel mogelijk te beperken. Een van de maatregelen (zie de website van de rijksoverheid) is dat alle onderwijsinstellingen gesloten worden van maandag 20 december tot en met 9 januari.

Voor kwetsbare leerlingen en leerlingen met ouders die een cruciaal beroep hebben, is noodopvang beschikbaar. Als u hier gebruik van wilt maken voor uw kind, laat dat dan weten aan de mentor van uw zoon of dochter. De geplande inhaaltoetsen gaan alleen door als dit onderdelen van het schoolexamen betreft en vinden op school plaats.

Indien leerlingen spullen uit hun kluisje nodig hebben, dan kunnen zij deze op komen halen. Vriendelijk verzoek om niet op school te blijven, maar direct het gebouw weer te verlaten. In het schoolgebouw blijven alle maatregelen van kracht die al eerder afgesproken zijn, zoals mondkapjes en looproutes

Uitzonderingen en bijzonderheden vanaf maandag 20 december tot de kerstvakantie:

Leerjaar 1 en 2: alle lessen en inhaaltoetsen komen te vervallen.
Leerjaar 3 havo en 3 vwo: alle lessen en inhaaltoetsen komen te vervallen.
Leerjaar 3 vmbo + 4 havo + 4 en 5 vwo: alle lessen komen te vervallen. Inhaaltoetsen die gepland zijn gaan alleen door als de toets onderdeel uitmaakt van het PTA. Deze toetsen kun je herkennen doordat er een weging/cijfer staat in de kolom weging PTA in het PTA-document op de website. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u dit navragen bij de mentor of betreffende vakdocent, middels een mailtje.
Examenleerlingen 4 vmbo, 5 havo en 6 vwo: alle lessen komen te vervallen. Inhaaltoetsen die gepland zijn, gaan door en worden op school afgenomen.

De centrale examens voor de huidige examenleerlingen worden op de volgende manier aangepast:

  • Leerlingen kunnen de examens spreiden over twee tijdvakken
  • Leerlingen kunnen gebruik maken van een extra herkansingsmogelijkheid

In het nieuwe jaar volgt de uitwerking van deze informatie.

Na de kerstvakantie
Van 25 december tot en met 9 januari 2022 is het kerstvakantie. Het kabinet beslist op 3 januari of de scholen vanaf 10 januari fysiek weer opengaan of dat de lessen online zullen zijn. Op vrijdag 7 januari laten we u weten wat dit betekent voor de lessen en roosters van de leerlingen, in het bijzonder van de eindexamenleerlingen.

We hadden het graag anders gezien omdat het naar school gaan voor onze leerlingen zo ontzettend belangrijk is. Mocht u vragen hebben over de specifieke situatie van uw zoon of dochter, dan kunt u deze stellen aan de mentor of teamleider van uw kind. Het is voor het tweede jaar op rij vreemd om op deze manier de laatste schoolweek voor de kerstvakantie af te sluiten. De reden waarom dit moet is heel duidelijk en in het belang van uw en onze gezondheid, zijn deze aanpassingen noodzakelijk.

Tot slot wil ik u en uw gezin hele mooie kerstdagen en een gelukkig, gezond en goed 2022 te wensen.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Lukassen, rector

Lees de hele brief met de maatregelingen nog eens door.