Presentaties van informatieavonden

Afgelopen week zijn er diverse voorlichtingsavonden geweest. De presentaties zijn te vinden op de website, zodat u ze nog eens rustig kunt doornemen:

Ga naar de presentaties voor de toekomstige brugklassers (leerlingen/ouders groep 8)

Ga naar de presentaties profielkeuze vmbo2 en van vmbo4 naar havo4