Definitieve planning toetsweek 2

Beste leerlingen en ouders,

Het is heel fijn om, naast de examenleerlingen, weer leerlingen van andere leerjaren te zien en te horen in school! Ook wil ik jullie een compliment geven voor de manier waarop jullie rekening houden met elkaar en met medewerkers van het Bouwens.

Corona gedragsregels
De Corona gedragsregels worden voor het grootste deel al goed uitgevoerd door iedereen. Heel goed en dankjewel daarvoor!

Toetsweek
Over twee weken en voor de examenklassen iets eerder, staat toetsweek 2 gepland. De examenleerlingen starten op woensdag 17 maart met hun toetsen, voor andere leerlingen starten de toetsen pas op vrijdag 19 maart of op maandag 22 maart. Voor alle leerlingen van leerjaar 3 en hoger gaat de toetsweek door en zal op school plaats vinden. In dit schema zie je op welke dag welke toetsen gepland staan. De exacte tijden en lokalen worden daar later aan toegevoegd, maar hiermee kun je alvast gaan plannen. Er zal ook gebruik gemaakt worden van de sporthal, waar we met grotere groepen die dezelfde toets hebben terecht kunnen.

Voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 van de basisberoepsgerichte leerweg wordt door de mentoren een planning gemaakt voor de presentaties en verdere invulling van die week. Voor de overige leerlingen van leerjaar 1 en 2, wordt het rooster zoals dat afgelopen woensdag is ingegaan in stand gehouden. Leerlingen komen volgens rooster 1 dag in de vier dagen op school, de overige dagen volgen zij hun lessen online. Toetsen ter afsluiting van de periode worden in de lessen ingepland. Op klasniveau zal goed gekeken worden dat er een spreiding is van de toetsen vanaf nu tot en met eind maart. Het kan zijn dat er aanpassingen gedaan worden aan het rooster, vanwege de verschillende activiteiten die in de week gepland staan, daarover wordt gecommuniceerd via het rooster in Somtoday.

Studiemiddag
Tot slot wil ik u laten weten dat op dinsdag 16 maart een studiemiddag voor onze docenten gereserveerd is. Leerlingen hebben die middag geen les, met uitzondering van de bijspijkerlessen.

Ik wens jullie een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke groet,
Annemarie Lukassen
Rector het Bouwens