Corona-update: verplichting mondkapjes

Beste leerlingen, beste ouders.

Onze minister-president was heel duidelijk dinsdagavond: als we niets doen, heeft dat grote gevolgen voor ons land en stevenen we af op een totale lockdown. Ook op onze school is er een steeds groter wordende roep om duidelijkheid met betrekking tot het mondkapjesbeleid. Het eerder opgevolgde dringende advies wordt onvoldoende nageleefd. Veel collega’s, maar ook leerlingen voelen zich daar niet prettig bij.

Scholen kunnen met instemming van de eigen medezeggenschapsraad kiezen voor een verplichting. Dit is op grond van de zorgplicht voor de veiligheid op school juridisch toegestaan. Onze school heeft in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten om, vooruitlopend op een aanpassing in de wet, het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen. Het invoeren van de verplichting geeft duidelijkheid en sluit aan bij de verplichting om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, één van de maatregelen die door onze minister-president is aangekondigd.

Het dragen van mondkapjes is vanaf 26 oktober, de maandag na de herfstvakantie, verplicht tijdens verplaatsingen in de gangen én bij praktijkvakken.

Op deze manier geeft het Bouwens een signaal af bij te willen dragen aan het beperken van de besmettingen binnen en buiten onze school. Het is duidelijk dat ook binnen de gemeente Peel & Maas en de provincie het aantal besmettingen groeit. Tevens geven we door het dragen van mondkapjes gehoor aan de vraag om het veiligheidsgevoel van een grote groep collega’s te verbeteren als het in de praktijk een keer niet lukt om doorkruising te voorkomen. De belangrijkste afspraak blijft om 1,5 meter afstand te houden en nauw contact te voorkomen voor ieders veiligheid.

De afspraak dat vakdocenten, collega’s 5 minuten voor het belsignaal het lokaal verlaten en leerlingen pas bij het belsignaal gaan bewegen, blijft van kracht. Dat geldt ook voor leerlingen die pauze of een tussenuur hebben gehad en vanuit de aula’s of buiten gaan bewegen.

Met dit besluit zijn wij overtuigd een positieve bijdrage te leveren aan het openhouden van de scholen en het voorkomen van besmettingen. Namens het managementteam en het docententeam dank ik u voor uw medewerking hieraan.

Met vriendelijke groet,
A. Lukassen, rector het Bouwens