Corona-update, 2 oktober

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij een korte update van een aantal zaken die betrekking hebben op de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan én over de lessen op afstand.

Daarnaast moet ik u melden dat we vandaag geïnformeerd zijn over een positieve besmetting bij één van onze medewerkers. Vanuit het bron- en contactonderzoek heeft dit geen gevolgen voor leerlingen en heel beperkt voor onze collega’s. Van verplichte thuisquarantaine is geen sprake, wel alert blijven op eventuele klachten.

Ventilatie

Eerder hebt u een bericht ontvangen over de ventilatie in het gebouw. Op te merken valt dat de ramen open moeten blijven, daarom herhaal ik het advies om hier rekening mee te houden en een extra vest of trui aan te doen.

Lessen op afstand

Voor leerlingen die afwezig zijn maar niet ziek, is voor iedere les een link aangemaakt waarmee zij de les kunnen volgen. De primaire aandacht van de docent zal uitgaan naar de leerlingen in de klas, maar met de studiewijzer en het aanhaken via MS teams, wordt een leerling thuis betrokken bij de les. Leerlingen hebben altijd hun camera aan staan, zodat de docent weet dat de leerling deelneemt of zelfstandig aan het werk is volgens de studiewijzer. Voor leerlingen die toetsen missen, is er een inhaalmoment. Voor vragen daarover verwijs ik u naar de mentor van uw zoon of dochter.

Afwezigheidsregistratie

Een leerling die door zijn of haar ouders ziek gemeld wordt, volgt geen online-lessen en wordt als ziek geregistreerd. Leerlingen waarvan u als ouder meldt dat hij of zij thuis onderwijs volgt, neemt deel aan de les zoals hierboven omschreven. Een leerling die niet deelneemt zal alsnog als afwezig gemeld worden.

Mondkapjes

Eerder hebben wij al de afspraak gemaakt dat leerlingen voor bepaalde lessen op verzoek van de docent of andere medewerker mondkapjes dragen. Vanuit het ministerie van OCW wordt het dragen van mondkapjes nu dringend geadviseerd. Vanaf maandag 5 oktober geldt in het voortgezet (speciaal) onderwijs een dringend advies om buiten de les (dus tijdens verplaatsingen) mondkapjes te dragen. Dit advies volgen wij op.

Ik wil u dan ook vragen om er zorg voor te dragen dat uw zoon of dochter een mondkapje bij zich heeft en te bespreken dat verwacht wordt dat het mondkapje gedragen wordt tijdens verplaatsingen in het gebouw.

Wilt u hier meer over lezen, dan verwijs ik u naar de website van OCW.

Jaarplanning

In onze jaarplanning zijn verschillende activiteiten opgenomen voor leerlingen en soms ook voor ouders. Vanuit het advies van de VO-raad bekijken we per activiteit op welke manier een aanpassing plaats moet vinden. Mocht het een activiteit betreffen die u aangaat, dan ontvangt u daarover bericht vanuit de mentor of teamleider.

Tenslotte

Van harte hoop ik dat we, door rekening te houden met elkaar en de maatregelen te volgen, we verdere verspreiding van het virus kunnen tegen gaan waardoor we zo veel als mogelijk fysiek onderwijs kunnen blijven volhouden.

Ik wens u een mooi en gezond weekend toe.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Rector het Bouwens