Wijzigingen in jaarplanning

De komende weken zijn er enkele wijzigingen in de jaarplanner. Dit is al aangepast op de website en in Somtoday, maar voor de volledigheid zijn deze ook hieronder te vinden.

Bouwensweek is vervallen

In onze jaarplanning was de week van 28 september tot en met 2 oktober gereserveerd als Bouwensweek. Doordat buitenschoolse activiteiten vanwege covid-19 zijn komen te vervallen is besloten om de lessen volgens het rooster door te laten gaan. De screeningsactiviteiten voor de brugklassen en interne voorlichtingsactiviteiten in het kader van LOB voor havo-3 en vwo-3 gaan echter wel door. In Somtoday worden eventuele wijzigingen voor deze groepen opgenomen.

Vrije lesmiddag

In de jaarplanner stond op 13 oktober een lesvrije middag gepland, omdat onze medewerkers dan een organisatiemiddag hebben. Vanwege de situatie rondom corona hebben we besloten om deze organisatiemiddag te vervroegen naar dinsdag 29 september. Dit betekent dat leerlingen op dinsdag 29 september een lesvrije middag hebben vanaf 12.30 uur en niet meer op 13 oktober.

Nieuw rooster

Op 5 oktober zal, wegens enkele wijzigingen, een nieuw rooster in gaan. Ook die wijzigingen worden op de gebruikelijke manier via Somtoday gecommuniceerd.