Corona-update, 11 september

Beste ouders en leerlingen,

Afgelopen week hebben we ervaren dat corona niet weg is, maar in onze maatschappij nog duidelijk aanwezig is. Het belang van de maatregelen en goed zorgen voor elkaar is daarmee weer extra duidelijk geworden. Het is van belang dat we deze samen naleven zodat we fysiek onderwijs kunnen blijven geven.

Afwezigheid docenten:

We ervaren dat we met het toenemend aantal docenten dat afwezig is, de lessen niet meer allemaal vervangen krijgen. Daar waar mogelijk vangen we uiteraard lessen op en zorgen we dat leerlingen onder begeleiding kunnen werken. Leerlingen werken volgens de studiewijzer en via Somtoday vragen stellen aan hun docent. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Leerlingen met een tussenuur kunnen in aula C in stilte aan het werk gaan.

Afwezigheid leerlingen:

Naast het toenemend aantal docenten dat niet op school aanwezig kan zijn, zien we dat ook bij leerlingen. Indien uw zoon of dochter niet naar school kan, meldt u hem of haar af bij de receptie van het Bouwens. Daarnaast vragen we u om in deze bijzondere situatie binnen drie dagen contact op te nemen met de mentor, als blijkt dat uw kind langere tijd afwezig is.

Onderwijs op afstand:

Leerlingen die thuis moeten verblijven, werken volgens het rooster aan de vakken die hij of zij op dat moment op school zou volgen. De studiewijzers in Itslearning zijn leidend daarbij. Onze docenten richten zich op de leerlingen in de klas. Via Itslearing en MS Teams worden leerlingen zo veel als mogelijk betrokken bij de les. Voor vakken waar dat niet mogelijk is, denk aan creatieve vakken en praktijkvakken, kan de leerling met de studiewijzer aan de slag. Leerlingen kunnen vragen stellen aan de vakdocent via onder andere Somtoday of de chatfunctie in MS teams, gedurende de les.

Naleven maatregelen:

We constateren dat het naleven van de maatregelen al heel goed verloopt, maar doen nogmaals een oproep om de maatregelen die we afgesproken hebben na te leven:

  • houd 1,5 meter afstand tot medewerkers van het Bouwens.
  • was regelmatig je handen.
  • volg de looproute.
  • leerlingen gaan pas lopen bij de bel, zowel bij een leswissel als bij het einde van de pauze. Docenten lopen vijf minuten eerder, zodat zij de afstand van 1,5 meter tot elkaar en tot de leerlingen kunnen bewaren. Voor het eerste lesuur is het wel mogelijk om tien minuten voor de les begint naar de kluisjes en het lokaal te gaan.
  • pauzeren gebeurt zoveel als mogelijk buiten, anders zijn er gebieden aangewezen per leerstroom/leerjaar.
  • we vragen leerlingen om op het terrein van het Bouwens te blijven, in verband met besmetting buiten het terrein.
  • leerlingen hebben voor vakken waar dat door de docent gevraagd wordt, een mondkapje bij zich.

Somtoday:

Halverwege deze week hebben we een brief met excuses ontvangen van de leverancier van Somtoday. Deze brief treft u aan op onze website. Zij hebben ons en alle andere scholen die met Somtoday werken, laten weten dat na afgelopen dinsdagavond de problemen opgelost moeten zijn. Wij gaan dat nauwgezet volgen en hopen de leverancier zich aan zijn belofte houdt.

Tot slot wens ik u een goed weekend in een goede gezondheid.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Rector het Bouwens