Corona-update, 28 augustus

Beste leerlingen en ouders,

Inmiddels hebben we de eerste week van het schooljaar achter de rug. Daarmee hebben we ook de eerste ervaringen opgedaan als het gaat om het naleven van de maatregelen die toegepast zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen zoals deze verleden week gecommuniceerd zijn, blijven intact. Echter het naleven daarvan vraagt aandacht. Daarom vraag ik nogmaals jullie aandacht voor de maatregelen en het naleven daarvan, in het belang van ieders veiligheid en gezondheid!

De maatregelen lijken zich in eerste instantie te richten op de veiligheid van medewerkers, omdat voor volwassenen de anderhalve meter afstand houden van belang is. Echter kunnen jongeren ook drager zijn en het virus zo verspreiden. In deze bijlage vindt u alle gedragsregels voor leerlingen, zoals deze nu gelden, bij elkaar gezet.

Looproutes:

De looproutes (eenrichtingsverkeer) in het gebouw zijn met pijlen aangegeven en worden door de veiligheidscoördinator en facilitair verbeterd, daar waar nodig. Met name in gebouw B en C worden routes aangepast aan de huidige situatie, die anders is dan de situatie van voor de zomervakantie. De toegang tot het leerplein op de eerste verdieping in gebouw C gaat via het trappenhuis en OL5/C131. Leerlingen moeten binnenkomen via de leerlingeningangen, aan de kant van de fietsenstallingen. Om contact met volwassenen bij binnenkomst te vermijden, vragen we ouders die hun kind met de auto naar school brengen de leerlingen niet meer bij de hoofdingang af te zetten, maar dit bij de sporthal te doen.

Het gebouw is om 8.10 uur geopend voor leerlingen. Vanaf dat moment kunnen zij naar hun kluisje. Leerlingen die zich om 8.00 uur moeten melden, kunnen dit uiteraard doen, maar worden verzocht daarna naar buiten te gaan.

Lokalen:

De lokalen zijn zo ingericht dat de docent veilig naar zijn bureau kan lopen. Het ventileren door de ramen, deuren en vluchtdeuren open te zetten is de beste ventilatie op dit moment. Daar gaan we de komende weken dan ook mee door. We zijn ons er van bewust dat hierdoor de temperatuur in het lokaal afneemt en vragen onze leerlingen om daar rekening mee te houden. Vooralsnog vinden we dat het ventileren van het gebouw prioriteit heeft.

Mondkapjes:

Voor de praktijklessen, tijdens practica of als de docent daar om vraagt hebben leerlingen een mondkapje bij zich. Deze communicatie is afgelopen dinsdag al verstuurd.

Lees hier de brief.

Leswissel en (gescheiden) pauzes:

Tijdens de leswissel gaat de docent vijf minuten voor aanvang van de les het lokaal uit. We verwachten dat leerlingen pas bij het belsignaal het lokaal verlaten, zodat de docenten niet tussen de leerlingen door, door het gebouw moeten bewegen. Vanaf maandag 31 augustus zal er weer een signaal hoorbaar zijn.

Tijdens de pauzes gaan leerlingen zoveel als mogelijk, als het weer het toelaat, naar buiten. Dit ten gunste van de ventilatie van het totale gebouw. Op de momenten dat er binnen gepauzeerd wordt, verwachten we dat leerlingen rekening houden met de anderhalve meter afstand tot volwassenen. Om dat te realiseren zijn de gescheiden pauzes ingevoerd en is er een vaste indeling gemaakt in de aula. Aanstaande maandag zal uitgelegd worden waar welk leerjaar pauzeert.

Leerlingen die en tussenuur hebben gaan naar buiten of studeren in aula C.

Schoolterrein:

In een eerder schrijven heb ik aangegeven dat leerlingen niet van het schoolterrein af mogen. Omdat deze regel anders is dan de normale schoolregels, wil ik hem iets nuanceren:

Leerlingen die buiten de coronamaatregelen van het schoolplein af zouden mogen tijdens de pauze en tussenuren, vragen we om zoveel als mogelijk op school te blijven, om verplaatsingen in de omgeving van de school zoveel als mogelijk te beperken. De oude schoolregel waarbij leerlingen uit de bovenbouw het schoolplein mogen verlaten, blijft bestaan, maar we roepen je op om dit niet te doen, in verband met het coronavirus.

Klachten en testen:

Bij klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging dan blijf je thuis en laat je je zo snel mogelijk testen op het coronavirus. Zo controleert de GGD de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Afspraak maken voor een coronatest kan op twee manieren:

  • Bel voor een afspraak met 0800-1202
    Dit nummer is elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur. Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf thuis en ga alleen naar buiten voor de test.
  • Maak online een afspraak
    Ga naar www.rijksoverheid.nl/coronatest Je logt voor het online maken van een afspraak in met je DigiD.

Tot slot wil ik nogmaals met klem vragen om alert te blijven en de maatregelen na te leven. Alles draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van het virus en ik hoop van harte dat we daarmee voorkomen dat we weer verplicht worden tot het sluiten van de school waardoor onlinelessen, online-mentoraat en online toetsen weer verplicht worden. Ik ben in ieder geval heel blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontvangen! Ik wil er dan ook alles aan doen om bij te dragen aan het voorkomen van een nieuwe uitbraak waardoor thuisonderwijs ook weer verplicht wordt.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Rector het Bouwens