Terugblik schooljaar

Beste ouders,

Voor de laatste keer dit schooljaar verstuur ik een “Even bijpraten”. We hebben een bijzonder schooljaar achter de rug waarin veel gevraagd is van onze leerlingen, u als ouder en onze medewerkers. Voor alle leerlingen, van brugklas tot en met het examenjaar volgden de aanpassingen aan het onderwijs elkaar in snel tempo op. Of het nu ging over lessen op afstand, het niet doorgaan van de eindexamens of het aanpassen van de diploma-uitreiking, alles veranderde in korte tijd. Ik heb veel bewondering voor alle leerlingen, hun ouders en onze medewerkers voor de manier waarop zij zijn omgegaan met alle aanpassingen.

Volgens de laatste berichten, gaat het onderwijs voor de leerlingen volgend schooljaar op een enigszins normale manier starten. Verschillende maatregelen die van toepassing waren voor leerlingen worden losgelaten, echter voor medewerkers blijven deze wel nog van kracht. In de laatste vakantieweek zullen wij via Somtoday en via de website communiceren over de dan geldende maatregelen. Tevens ontvangt u informatie over de start van het schooljaar en eventuele aanpassingen op de geplande activiteiten.

Het ophalen van de boeken staat gepland op maandag 24 augustus om 9.00 uur en de kennismaking vindt plaats op dinsdag 25 augustus, voor alle leerjaren met uitzondering van de brugklassen.

Ik wil u er aan herinneren dat we u gevraagd hebben om een enquête over het onderwijs in Coronatijd in te vullen. De resultaten zullen wij gebruiken bij de inrichting van ons onderwijs bij een eventuele tweede golf of als anderszins aanpassingen nodig mochten zijn.

Tot slot wens ik u en uw kind(eren) een mooie zomer toe en wij kijken er naar uit om de leerlingen na de zomer weer te mogen ontvangen op het Bouwens.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur