Corona-update, 2 juli

Beste ouders,

Inmiddels zijn wij als Bouwens bezig met de afronding van het schooljaar. Voor leerlingen geldt vanaf vandaag dat de afstand van anderhalve meter losgelaten mag worden. Voor volwassenen en voor het gebruik van het schoolgebouw zijn de maatregelen nog intact. In deze laatste anderhalve week bestaan onze werkzaamheden uit het laten inleveren van de boeken en laptops, het bespreken van leerlingen en het voorbereiden van het nieuwe schooljaar. De nieuwe maatregelen laten het toe dat we grotere groepen leerlingen kunnen ontvangen. Als werkgever hebben we echter ook de verantwoordelijkheid om het voor onze collega’s goed te regelen.

De komende week gaan de secties aan de slag met de PTA’s van de lopende cohorten. Per vak wordt gekeken of eindtermen of (sub)domeinen van de toetsen die niet gemaakt zijn elders in het programma aan bod komen. Afhankelijk daarvan wordt het PTA aangepast. In de eerste periode van het schooljaar worden deze PTA’s gecommuniceerd met de leerlingen en hun ouders en wordt per leerling gekeken welke toetsen, inhaaltoetsen of herkansingen nog gemaakt moeten worden. De verplichte leerstof voor het schoolexamen komt gegarandeerd aan bod, voordat de leerlingen aan hun eindexamen beginnen.

Verder is er aandacht voor de overgang van leerlingen, volgens de afspraken die ik u eerder gemaild heb. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, versturen wij wel de cijferlijsten met de behaalde cijfers van dit schooljaar.

Uiteraard hebben wij de komende weken overleg over de manier waarop de start van het schooljaar zal verlopen en met welke maatregelen we dan nog te maken hebben.

In de laatste week van de zomervakantie zullen wij u berichten over het programma van de eerste week, de introductiedag(en) per afdeling, het rooster en het ophalen van de boeken. Alle communicatie zal via Somtoday verlopen.

Tot slot wil ik u en uw kind vragen om mee te werken aan de enquête die we uitzetten om van u en van uw kind te horen wat er goed en wat er minder goed ging de afgelopen maanden. Deze input zullen we gebruiken mochten we onverhoopt voor een tweede keer geconfronteerd worden met het moeten sluiten van de scholen. De enquête staat open van 6 juli tot 20 juli.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur