Corona-update, 3 juni

Beste ouders en leerlingen,

De eerste twee dagen van gecombineerd fysiek en online onderwijs hebben we achter de rug en daarmee ook de eerste ervaringen. Over het algemeen zijn we heel tevreden en worden de maatregelen goed opgevolgd. Hieronder volgen een paar puntjes waarvoor we extra aandacht vragen en we verzoeken u om deze met uw zoon of dochter te bespreken.

Allereerst wil ik u vragen om te bespreken dat uw zoon of dochter niet te vroeg op school komt. Onze aula kan wegens de maatregelen niet gebruikt worden en dat betekent dat de leerlingen zich in de gangen zouden moeten ophouden. Dat is niet wenselijk, omdat de afstand tussen leerlingen dan minder dan anderhalve meter is. Het verzoek is om uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de les het schoolgebouw binnen te komen.

Tevens vraag ik aandacht voor het stallen van de fiets in de fietsenstalling. Leerlingen die in gebouw A les hebben, stallen hun fiets in de stalling bij gebouw A en komen via de aula het gebouw binnen. Vanaf dat punt wijst de route zich vanzelf en is de looprichting duidelijk. Leerlingen die in gebouw B les hebben, gebruiken de ingang tegenover de hoofdingang en volgen de pijlen naar het betreffende lokaal. De leerlingen die in gebouw C les hebben gebruiken de fietsenstalling bij gebouw C en ook van deze leerlingen verwachten we dat zij de route die uitgezet is volgen.

Op maandag, dinsdag en woensdag kunnen leerlingen, zowel in gebouw A als in gebouw C bij de receptie boeken die zij geleend hebben uit de mediatheek inleveren. Na de verplichte quarantainetijd van de boeken, zal dhr. Strik het retourneren van de boeken verwerken in het systeem.

Voor de volledigheid voeg ik nog toe dat als kinderen symptomen van het coronavirus vertonen, zij eerst uit moeten zieken en pas als ze weer klachtenvrij zijn naar school mogen komen.

Tot slot wil ik onze leerlingen en u als ouders bedanken voor de manier waarop jullie gehoor geven aan de protocollen en de maatregelen naleven.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur