Corona – verklaring bij o.a. hooikoorts

Gisteren stuurden we aan onze leerlingen en hun ouders een protocol met maatregelen rondom corona bij de terugkeer naar school. Daarin stond ook dat leerlingen met hooikoorts een medische verklaring mee naar school mee moeten nemen. Dat bleek onterecht, want huisartsen geven een dergelijke verklaring niet af. Daarom vragen we in dat geval aan de ouders een verklaring op te stellen. 

Waarom is een verklaring belangrijk?

Onze docenten zijn geen artsen. Zij zijn gevraagd dat als een leerling in de klas symptomen vertoont van Covid-19, om de leerling (ziek) naar huis te sturen. Niezen kan echter meerdere oorzaken hebben, zoals hooikoorts. Als bekend is dat uw zoon/dochter hooikoorts of een soortgelijke (chronische) aandoening heeft, dan vragen we u uw kind een verklaring mee te geven.

Wat staat er in de verklaring?

In deze verklaring zet u de voor- en achternaam van uw kind, de klas en welke aandoening uw kind heeft. Zet hier ook uw naam en telefoonnummer op, zodat we bij vragen contact met u kunnen opnemen. De leerling moet deze verklaring altijd bij zich hebben tijdens de lessen op school. Voor de volledigheid vragen we u dit ook aan de mentor door te geven.

Hooikoorts of Covid-19?

Voor hooikoorts geldt dat een aantal symptomen overeenkomen met dat van covid-19. Het RIVM legt uit wat het verschil is. Bekijk het filmpje van het RIVM ‘hooikoorts of het coronavirus’ op YouTube.