Corona-update, 28 mei

Beste ouders en leerlingen,

Allereerst hoop ik dat het goed gaat met u en uw kinderen.

In deze mail zal ik u informeren over wat het in beperkte mate opengaan van het Bouwens voor onze leerlingen inhoudt. Als school hebben we te maken met een aantal verplichtingen vanuit de VO-raad en het RIVM hoe we ons onderwijs moeten inrichten.

Protocol

In de bijlage stuur ik u de regels mee waar alle leerlingen aan moeten voldoen. Hierin worden de fietsroutes beschreven, maar ook de gang van zaken voor, tijdens en na de lessen. En wanneer uw kind niet naar school mag komen. We vragen alle leerlingen en hun ouders dit goed door te lezen. Bij vragen kunnen ze die aan hun mentor stellen.

Download het protocol voor leerlingen

Regels voor het voorgezet onderwijs

Anders dan in het basisonderwijs is het voortgezet onderwijs verplicht om ervoor te zorgen dat er anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling en tussen medewerkers gehouden kan worden. Dat betekent dat er per dag maar een beperkt aantal leerlingen op school kan zijn, omdat het anders te vol wordt in de gangen en lokalen. Het wisselen van lokalen, vanwege het schoonhouden van werkplekken en drukte in de gang moet zoveel mogelijk beperkt worden. Ook het wisselen van de samenstelling van groepen gedurende de dag is niet toegestaan.

Lesroosters: mogelijkheden en onmogelijkheden

Dat betekent dat het mogelijk is om klassikale lessen in te roosteren, waarbij steeds een deel van de klas aanwezig zal zijn op school en een deel vanuit thuis de les volgt. Het is helaas onmogelijk om zonder lokaalwisselingen de clusterlessen op school plaats te laten vinden, vanuit de uitgangspunten die wij moeten hanteren. Dat betekent dat de lessen aan clustergroepen in leerjaar 3 van vmbo-GT, leerjaar 4 van de havo en leerjaar 4 en 5 van het vwo, online plaats blijven vinden. Klassikale lessen voor deze groepen worden zoveel als mogelijk wel op school ingeroosterd, evenals de LOB-lessen voor die leerlingen.

De roosters voor de leerlingen worden in Somtoday gezet. Omdat het niet de bedoeling is dat alle leerlingen iedere dag naar school komen, worden de klassen in groepen verdeeld door de mentor of de teamleider en benoemd met de letter A, B of C. De mentor zal hierover met de klas communiceren.  Dit geldt niet voor vmbo-basis en vmbo-kader. Leerlingen komen vervolgens volgens onderstaand schema naar school:

datum Groep A (1/3e) Groep B (1/3e) Groep C (1/3e)
2, 3, 4 juni di wo do
5, 8, 9 juni vr ma di
10, 11, 12 juni wo do vr
15, 16, 17 juni ma di wo
18, 19, 22 juni do vr ma
23, 24, 25 juni di wo do
26, 29, 30 juni vr ma di
  • Leerlingen die op de dagen dat ze niet naar school komen thuis zijn, loggen volgens het rooster in en volgen via MS teams de les van de docent in de klas.
  • Voor de leerlingen van de vmbo-basis-klassen en vmbo-kader-klassen zal door de mentor aangegeven worden welke leerlingen wanneer op school komen voor theorie-  en praktijklessen.
  • Voor de leerlingen in havo-4, vwo-4 en vwo-5 worden aparte groepen gemaakt door de teamleiders en de mentoren, op basis van hun rooster en de aanwezigheid van docenten en mentoren.

Onderhevig aan veranderingen

Helaas hebben we ook te maken met collega’s die wegens gezondheidsredenen niet fysiek op school kunnen zijn, wat uiteraard ook invloed heeft op de roosters van de leerlingen. Daar is bij het samenstellen van het rooster zoveel als mogelijk rekening mee gehouden en zijn vervangers ingezet zodat leerlingen nog steeds aaneengesloten roosters hebben voor de lessen waarbij ze op school zijn. Ook voor onderbouwleerlingen kunnen er online lessen in het rooster staan, omdat de docent deze dan vanuit thuis kan geven. De lessen LO zijn nog niet opgenomen in het rooster. Er vindt nog overleg plaats om te onderzoeken of er een manier is waarop deze ingeroosterd kunnen worden, met in acht nemen van alle (hygiëne)maatregelen.

De lestijden van het verkort lesrooster blijven gehandhaafd.

Eindexamenleerlingen: uitslag op 4 juni

Tevens wil ik u erop wijzen dat volgende week de examenleerlingen officieel de uitslag krijgen en er op donderdag 4 juni stil aandacht zal zijn voor deze leerlingen. Met name mentoren van de examenklassen zullen daardoor op donderdag 4 juni niet al hun lessen kunnen verzorgen. De docent zal dit zelf aangeven aan de klas en ook aangeven wat de leerlingen tijdens dat lesmoment kunnen doen.

Tot slot

Tot slot wil ik u op het hart drukken om het protocol dat meegestuurd is, heel goed te bestuderen en met uw kind door te nemen in het belang van ieders gezondheid. We starten op 2 juni met een hele beperkte vorm van het onderwijs dat door het naleven van alle maatregelen niet te vergelijken is met het onderwijs van voor 13 maart. De klassen zullen nooit volledig op school zijn, leerlingen en medewerkers moeten zich strikt aan alle maatregelen houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wekelijks zal er geëvalueerd worden en indien noodzakelijk worden roosters of protocollen bijgesteld. Deze periode is voor de scholen tevens een soort van generale repetitie voor het nieuwe schooljaar, mochten we dan nog te maken hebben met de maatregelen of een deel van de maatregelen.

Pas goed op jezelf en op anderen en hou je aan de maatregelen. Alleen op die manier kunnen we weer gedeeltelijk fysiek onderwijs vorm gaan geven.

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur