Corona-update, 27 mei

Beste ouders, beste leerlingen,

Minister-president Rutte heeft aangekondigd dat vanaf 2 juni de scholen voor voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk opengaan. Het Bouwens werkt momenteel aan het vormgeven van het onderwijs vanaf 2 juni. De maatregelen waar we als school aan moeten voldoen om op een veilige manier fysiek onderwijs te verzorgen, worden verder uitgewerkt en het gebouw wordt daarop ingericht.

Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om dagelijks alle leerlingen op school te laten komen. Dat betekent dat roosters aangepast worden, klassen in groepjes verdeeld gaan worden en dat we nieuwe gedragsregels en protocollen aan het maken zijn. Bij alle keuzes die we maken houden we drie aspecten voor ogen:

-Beperkt aantal mensen aanwezig in het gebouw, zodat anderhalve meter afstand gehouden kan worden
-Zo min mogelijk verplaatsingen in en om de school
-De werkplekken en ruimtes die gebruikt worden kunnen ook voldoende schoongemaakt worden

Dat leidt tot een rooster waarbij een deel van de leerlingen op school les kan hebben, maar het grootste deel van de leerlingen op datzelfde moment thuis de les zal moeten volgen. Per leerstroom is gekeken op welke manier, rekening houdend met de drie bovenstaande aspecten, het onderwijs binnen de kaders van het RIVM, vormgegeven kan worden.

U ontvangt donderdag 28 mei een uitgebreidere toelichting met daarbij de protocollen die gelden vanaf 2 juni.
De roosters zullen in Somtoday komen en via de mentor of teamleider wordt uw zoon of dochter geïnformeerd over de dagen dat hij of zij fysiek onderwijs op school volgt. Leerlingen en medewerkers (en hun huisgenoten) met ziekteverschijnselen worden verzocht om thuis te blijven. In de protocollen die u morgen ontvangt, wordt dit nader toegelicht.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen
Locatiedirecteur