Corona-update, 20 mei

Beste ouders,

In lijn met de verwachtingen gaan de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni mondjesmaat open, dat heeft het kabinet laten weten. De voorbereidingen voor een rooster waarbij de maatregelen nageleefd kunnen worden, zijn in volle gang. Het naleven van de maatregelen staat bovenaan de prioriteitenlijst. Onze collega’s van de facilitaire ondersteuning richten het gebouw in, zorgen voor voldoende desinfecterende middelen en er zullen looproutes afgesproken worden. Het zal van alle gebruikers van het gebouw, leerlingen en collega’s, veel vragen.

In de loop van de volgende week ontvangt uw zoon of dochter het rooster en versturen wij verschillende protocollen waarin aandacht wordt gegeven aan het naleven van de maatregelen zoals het RIVM deze afgekondigd heeft. Vakspecifieke veiligheidsmaatregelen worden met de betreffende leerlingen gecommuniceerd.

Voor het lesrooster zal gekeken worden naar een invulling van de mentorles en vaklessen waarbij de beweging door het gebouw zo minimaal mogelijk is. Per leerstroom zal het percentage fysieke lessen ten opzichte van de online lessen verschillend zijn. Mede omdat we met een online les een groter deel van de leerlingen kunnen bereiken, dan we toe mogen laten in het gebouw.

Wij zullen wekelijks evalueren en indien nodig het rooster bijstellen. Afhankelijk van de eerste ervaringen die we begin juni opdoen, onderzoeken we de haalbaarheid van toetsen waarbij de voorexamenklassen voorrang krijgen.

Naast de maatregelen die op schoolniveau en binnen het schoolgebouw uitgewerkt worden, wordt ook een beroep gedaan op de leerlingen wat betreft het van en naar school komen. Bij het naleven van de maatregelen indien een van de gezinsleden klachten heeft of als leerlingen klachten vertonen op school, wordt een beroep gedaan op u als ouder.

Samengevat: na de persconferentie van gisteravond gaan wij de voorbereidingen verder concretiseren en zullen wij u de volgende week berichten over het rooster en u de protocollen die van toepassing zijn doorsturen. Ik wens u en uw kind een mooi, zonnig Hemelvaartsweekend toe en sterkte voor iedereen die dat kan gebruiken.