Corona-update, 15 mei

Beste ouders en leerlingen, 

Hierbij de corona-update om even stil te staan bij de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en alvast een blik vooruit te werpen. Op de eerste plaats hoop ik van harte dat het met u, uw kind en familie goed gaat, in deze tijd. Niet alleen wat betreft gezondheid, maar ook op het sociaal-emotionele vlak. Ik ervaar deze tijd nog steeds als heel heftig. Gelukkig kunnen we met alle middelen en mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben met elkaar communiceren, maar we missen de leerlingen en collega’s enorm. Ook het gesprek aangaan, zaken gezamenlijk voorbereiden en elkaar steunen in werk en privé, moet nu allemaal op afstand en online gebeuren. 

Na de verschillende fases waarin het Bouwens het onderwijs op afstand heeft ingericht zijn we nu alweer aan het nadenken over de fase die ontstaat als op 2 juni de scholen mondjesmaat weer opengaan. Bij het sluiten van de scholen in maart hebben we achtereenvolgens ingestoken op de studiewijzers op vakniveau, het mentoraat, het afnemen van de schoolexamens op afstand en het geven van online lessen. Het afronden van de schoolexamens gaat nu naar een afrondende fase en de online lessen zijn vormgegeven. Met nog enkele (persoonlijke) aanpassingen voor collega’s en nog enkele technische problemen, lijkt dat goed te gaan. Zowel vanuit het Bouwens als vanuit de leerlingen loopt dit voor het grootste deel goed. Enkele leerlingen loggen als gastleerling of met een zogenaamde nickname in waardoor de aanwezigheid moeilijk te controleren valt. Vriendelijk verzoek om in te loggen via je eigen naam en inloggegevens van het Bouwens. 

Zoals aangegeven zijn wij deze nieuwe fase aan het voorbereiden, in afwachting van de berichten op 20 mei over het al dan niet opengaan van de scholen op 2 juni. De berichtgeving hierover zal na het Hemelvaartsweekend opgepakt worden en voorzien van regels, afspraken en voorschriften, aan u bekend gemaakt worden.

Voor nu wens ik u een goede gezondheid en alvast twee mooie weekenden toe!