Corona-update, 8 mei

Beste ouders en leerlingen, 

Begin deze week heb ik aangekondigd dat vanaf aanstaande maandag (11 mei) leerlingen en collega’s zullen werken met een online contactmomentenrooster. De link om in de digitale omgeving te komen, staat in Itslearning. Naast de contactmomenten blijft ook de studiewijzer intact. In de bijlage is te lezen hoe een videoles gestart wordt. Deze handleiding is weliswaar geschreven voor de mondelinge schoolexamens, maar voor een online les geldt hetzelfde. In Somtoday staat het rooster. Leerlingen die niet deel kunnen nemen aan een online les, moeten door hun ouders als afwezig gemeld worden op de gebruikelijke manier via het telefoonnummer van school. Aanpassingen aan het rooster wegens persoonlijke omstandigheden van docenten, worden gecommuniceerd met de betreffende leerlingen.

Inmiddels weten we dat op 20 mei beslist wordt of de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer open mogen, waarbij alle maatregelen die gelden binnen een anderhalve-meter-maatschappij in acht genomen moeten worden. De komende weken zullen we de scenario’s en protocollen naast elkaar leggen en met een scenario voor het Bouwens komen. 

Tot slot wens ik iedereen een goed weekend en voor degenen die dat kunnen gebruiken sterkte!

Uitleg starten van videoverbinding voor een mondeling examen