Corona-update, 4 mei

Beste ouders, beste leerlingen,

Inmiddels is het einde van de meivakantie alweer in zicht. De meivakantie van 2020 is voor de meesten van ons anders verlopen dan we bij de start van het schooljaar hadden voorzien. We hopen dat iedereen op zijn of haar manier heeft kunnen genieten van twee weken vakantie. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de afronding van dit schooljaar anders verlopen dan bij de start was voorzien. Dat geldt zeker voor de eindexamenleerlingen van dit schooljaar. Behalve het wegvallen van de centrale examens, missen zij ook het gala en de examenfeesten. De vmbo-leerlingen moeten hun examenreis missen.

Op 21 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat het thuiswerken en het onderwijs op afstand voor het voortgezet onderwijs nog zeker doorgaat tot 2 juni.

Voor de meivakantie is er hard gewerkt door collega’s om met planners leerlingen van lesstof te voorzien en was er de mogelijkheid tot online lessen volgen.

Vanaf 11 mei worden voor alle niet-examenleerlingen online lessen ingeroosterd, tussen 8.20 uur en 13.45 uur. Het rooster is voor leerlingen en ouders vanaf woensdag zichtbaar in Somtoday. Het is voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan een online les, zodat de docent instructie kan geven en vragen kan beantwoorden. Niet deelnemen betekent afwezigheid en zal ook als zodanig geregistreerd worden. Het volgen van een online les in teams kan met een laptop of een mobiele telefoon met camera en microfoon.

Mocht er een reden zijn waarom uw kind niet deel kan nemen aan de les, dan verzoek ik u om dit te melden via de gebruikelijke procedure en het gebruikelijke telefoonnummer. Naast de online lessen van 30 minuten, werken leerlingen buiten de lessen aan opdrachten uit de studiewijzer. De praktijkvakken hebben minder online lestijd, net als de creatieve vakken. Zij kunnen wel opdrachten geven die gemaakt moeten worden, buiten de ingeroosterde lessen. De lessen LO zijn allemaal aan het eind van de dag gepland om leerlingen eraan te herinneren dat ze na een online lesdag ook moeten bewegen.

Voor de eindexamenleerlingen gaat het afronden van de schoolexamens door volgens het programma zoals dit door de teamleiders per afdeling gecommuniceerd is.

Mocht een docent vanwege het afnemen van een schoolexamen zijn online les niet kunnen invullen, dan zal de docent voor een opdracht zorgen.

Vanaf woensdag, als de meivakantie officieel afgelopen is, werken de leerlingen aan de studiewijzer zoals deze voor de vakantie gecommuniceerd is. Dat geeft u en ons drie werkdagen de tijd om de voorbereidingen te treffen voor het rooster vanaf 11 mei. Eventuele vragen, mogelijkheden voor het lenen van laptops of andere materialen, kunnen gemeld worden bij info@hetbouwens.nl.

Gedurende de komende weken zal ik niet dagelijks een update verzenden, maar u blijven informeren mochten er ontwikkelingen zijn.

Namens alle collega’s wens ik u een goede gezondheid toe en wederom succes in deze bijzondere omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur