Corona-update, 21 april

Beste ouders, beste leerlingen,

Inmiddels zijn er ruim vijf weken verstreken na de mededeling dat de scholen gesloten moesten worden om te voorkomen dat het coronavirus verder verspreid zou worden. In die vijf weken heeft het onderwijs een verandering ondergaan, die we zes weken geleden nog niet bedacht hadden. Er is door iedereen, docenten, mentoren, onderwijsondersteunend personeel, teamleiders, ouders en leerlingen heel hard gewerkt om met deze veranderingen mee te gaan. Tussendoor zijn de maatregelen en protocollen aangescherpt, aangepast en hebben alle partijen weer bij moeten sturen om in de veranderingen mee te gaan. Natuurlijk zijn er zaken te verbeteren en terugkijkend kunnen we vaststellen wat goed is gegaan en wat beter kan. Maar in grote lijnen ben ik vooral heel trots op mijn collega’s die voor onze leerlingen en voor uw kinderen zowel vakdocent, mentor als examinator zijn geweest op een manier die nog bij  niemand bekend was toen deze situatie zijn intrede deed.

Vanavond verwachten we nieuwe berichten die de komende dagen uitgewerkt zullen worden door besturen en schooldirecties. De maatregelen kunnen effect hebben op het afnemen van de schoolexamens na de meivakantie, op het onderwijs en op de begeleiding. Ik zal daar aan het eind van de meivakantie met u over communiceren en aangeven op welke manier de maatregelen van het kabinet invloed hebben op de activiteiten na de meivakantie. De enige uitzondering die gemaakt wordt is de communicatie met de examenleerlingen die aanstaande donderdag door hun teamleider geïnformeerd worden over de laatste activiteiten die betrekking hebben op de schoolexamens. We streven ernaar dat de schoolexamens, inclusief de inhaaltoetsen en herkansingen zoals ons eigen examenreglement en PTA’s voorschrijven, uiterlijk 28 mei afgerond zijn.

Voor de examenleerlingen zijn na 29 mei de volgende datums belangrijk om te noteren:

  • 29 mei: openstellen cijfers ter controle door leerlingen, ouders en examinatoren (vakdocenten)
  • 2 juni: uiterste datum om te reageren op de cijfers
  • 4 juni: mentoren bellen ALLE examenleerlingen over de uitslag (geslaagd/gezakt)
  • 5 juni: tot uiterlijk 12.00 uur kunnen leerlingen zich aanmelden voor de zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) voor twee vakken. Voor de leerlingen van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg bestaat de mogelijkheid om naast twee theorievakken ook een RV-toets te maken voor het beroepsgerichte vak.
  • 10, 11 en 12 juni: afname RV-toetsen
  • 17 juni: uitslag RV-toetsen

De diploma-uitreikingen zijn gepland op 1 juli voor het vmbo en op 2 juli voor havo/vwo. Vooralsnog, zonder informatie over de maatregelen, blijven deze datums staan.

Dat geldt ook voor de planning van het inleveren van de boeken op 7 juli voor het vmbo en op 8 juli voor havo/vwo.

De details worden per team naar de leerlingen en hun ouders gemaild.

Voorlopig plaatsingsadvies

Vandaag ontvangt u van de mentor het VOORLOPIG plaatsingsadvies voor het volgend schooljaar. Ik wil met klem benadrukken dat het een voorlopig advies is. We verwachten dat leerlingen, ook als de situatie na de meivakantie onveranderd blijft, dit advies gaan waarmaken door de planners te blijven volgen, ingeplande online lessen te bezoeken én (huiswerk)opdrachten in te leveren. Natuurlijk is de situatie anders dan normaal gesproken in de klas, maar onze collega’s kunnen heel goed op leerlingniveau de werkhouding en vorderingen evalueren en bepalen of hun leerlingen het advies ook waarmaken!

Tot slot, wens ik u en alle leerlingen op gepaste wijze, een mooie meivakantie. Diezelfde boodschap stuur ik later vandaag ook naar alle medewerkers van het Bouwens. Ook hen wens ik een mooie meivakantie toe, waarin zij af kunnen schakelen en tot rust kunnen komen na deze enerverende, bijzondere, onwerkelijke weken. Ik wil u vragen of u mij daarin wilt ondersteunen door de mentoren en vakdocenten in de meivakantie hun rust te gunnen en enkel en alleen hele dringende zaken te mailen. Alleen op die manier kunnen alle batterijen weer opgeladen worden voor de volgende fase van het schooljaar.

Namens alle collega’s, dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur