Corona-update, 17 april

Beste ouders en leerlingen,

Het onderwijs op afstand zet zich in ieder geval nog voort tot de meivakantie, die op  woensdag 22 april start. Aan de ene kant lijkt de situatie voor iedereen ‘gewoon’ te worden, maar aan de andere kant hoor ik ook dat de docenten de leerlingen missen, dat de collega’s elkaar missen en dat iedereen hoopt dat de huidige situatie snel voorbij zal zijn.

Dat onderstreep ik van harte en ook ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien op school. Dat kan echter alleen als dat verantwoord is en zonder risico’s voor ieders gezondheid.

Aanstaande dinsdag wordt door het ministerie een uitspraak gedaan over het open blijven van de scholen en zal duidelijk worden in hoeverre de maatregelen aanblijven of versoepeld worden. Wij zijn genoodzaakt om de uitkomst hiervan af te wachten, voordat we aan de slag kunnen gaan met het scenario voor na de meivakantie.

In deze update wil ik nogmaals aandacht vragen voor het deelnemen van uw kind aan ingeplande online lessen en het inleveren van opdrachten. Gelukkig ervaren we dat de meeste leerlingen goed bereikbaar zijn, meedoen met online lessen die docenten inplannen en hun opdrachten inleveren. Maar helaas constateren we ook dat dit niet voor alle leerlingen geldt. In het advies dat u krijgt over plaatsing van uw kind voor het volgend schooljaar tellen werkhouding en inzet mee. Dat kan prima gemeten worden als het gaat over onderwijs op afstand.

Tot slot wens ik u en uw gezin een goed weekend toe waarin het belangrijk is om af te schakelen van het onderwijs. Maandag en dinsdag verwachten we weer 100% inzet!

Iedereen die dat nodig heeft, wensen we sterkte en beterschap!