Corona-update, 8 april

Beste ouders en leerlingen,

Door iedereen wordt er hard gewerkt en is er de afgelopen drie weken veel geleerd om het onderwijs volledig anders dan we gewend zijn aan te bieden. Ik snap heel goed de zorgen die er leven over de overgang, het beheersen van de leerstof en het afronden van de schoolexamens. De start met online instructielessen is gemaakt en deze worden verder verkend evenals het onderzoeken welke lesstof met voorrang aangeboden moet worden in de voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

Net als u, hebben wij als school te maken met een volledig andere situatie waar we geen draaiboek voor klaar hadden liggen.

Voor de eindexamenleerlingen is vandaag de zak-/slaagregeling die geldig is voor het schooljaar 2019-2020, bekend gemaakt. Voordat deze toegepast kan worden, moeten alle PTA’s, al dan niet met aangepaste toetsen, afgerond zijn. Apart van deze mail ontvangen de eindexamenleerlingen het programma voor het afronden van de schoolexamens.

Voor alle leerlingen wordt er hard gewerkt om dit schooljaar in de huidige omstandigheden succesvol te laten zijn.

Ik wens iedereen gezondheid en alle goeds toe!