Corona-update, 7 april

Beste ouders en leerlingen,

Onze collega’s zijn de afgelopen dagen druk geweest met het vormgeven van het onderwijs en het plannen van de schoolexamens op afstand voor de eindexamenleerlingen.

Het onderwijs op afstand en de begeleiding op afstand worden door vakdocenten en mentoren uitgevoerd via Itslearning. De mentorbegeleiding gebeurt in het persoonlijk contact tussen de mentor en de leerling, en eventueel ook met u als ouder.

De eindexamenleerlingen kan ik vandaag melden dat het programma voor het afronden van de schoolexamens rond is. Een deel van het programma kan voor de meivakantie afgerond worden. Ook na de meivakantie zijn er nog enkele weken nodig om alle reguliere toetsen, alle inhaalwerken en herkansingen af te ronden. Als alles volgens planning kan verlopen, dan zijn alle schoolexamens op 20 mei afgerond. Per leerstroom wordt het programma op woensdagmiddag 8 april, gemaild naar de eindexamenleerlingen en hun ouders. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over het gesloten blijven na de meivakantie. Of de toetsen die gepland staan voor na de meivakantie op school of op afstand plaatsvinden, zal zodra dit duidelijk is met u en de leerlingen gecommuniceerd worden.

De vakdocenten geven voor ieder vak aan wat de betreffende toetsstof is en op welke manier het schoolexamen op afstand afgenomen wordt. Minimaal een week voor de toetsafname zal dit in Itslearning staan.

Ziek melden

Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat vanwege de officiële status de ziekmeldingsprocedure, in geval van ziekte van de leerling, gevolgd moet worden en de leerling dagelijks ziek gemeld moet worden. De school is telefonisch bereikbaar, iedere schooldag tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Ik wens alle leerlingen succes met hun schoolwerk, maar wil de eindexamenleerlingen een extra steuntje in de rug geven om in deze omstandigheden hun schoolexamen goed af te ronden.

Uiteraard wens ik u als ouders ook alle succes hierbij!

 

Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen

Locatiedirecteur